Budimex.pl

Raporty bieżące

Rok:
Miesiąc:
27 2010
Raport bieżący nr 27 / 2010
26 marca 2010
Powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA – A4 Dębica Pustynia – Rzeszów Zachodni
26 2010
Raport bieżący nr 26 / 2010
25 marca 2010
Nowy kontrakt Budimeksu SA – budowa zespołu biurowego Libra Business Center
25 2010
Raport bieżący nr 25 / 2010
24 marca 2010
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
24 2010
Raport bieżący nr 24 / 2010
22 marca 2010
Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2009 rok
23 2010
Raport bieżący nr 23 / 2010
18 marca 2010
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Budimex SA i Budimex Auto – Park Sp. z o.o.
22 2010
Raport bieżący nr 22 / 2010
12 marca 2010
Podpisanie aneksu do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z PZU SA
21 2010
Raport bieżący nr 21 / 2010
12 marca 2010
Nowy kontrakt Budimeksu SA – Rozbudowa węzła Karczemki w Gdańsku
20 2010
Raport bieżący nr 20 / 2010
9 marca 2010
Uzgodnienie planu połączenia Budimeksu SA z Budimeksem Auto – Park Sp. z o.o.
19 2010
Raport bieżący nr 19 / 2010
9 marca 2010
Nowy kontrakt Budimeksu SA – Centrum Konferencyjno - Hotelowe
18 2010
Raport bieżący nr 18 / 2010
8 marca 2010
Zamiar połączenia Budimeksu SA z Budimeksem Auto – Park Sp. z o.o.
17 2010
Raport bieżący nr 17 / 2010
2 marca 2010
Podpisanie umowy na gwarancje bankowe z bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce
16 2010
Raport bieżący nr 16 / 2010
2 marca 2010
Nowy kontrakt Budimeksu SA – dworzec PKP we Wrocławiu
15 2010
Raport bieżący nr 15 / 2010
24 lutego 2010
Nowy kontrakt Budimeksu SA – Drugi Terminal pasażerski Portu Lotniczego w Gdańsku
14 2010
Raport bieżący nr 14 / 2010
23 lutego 2010
Wybrane dane finansowe za 2009 rok
13 2010
Raport bieżący nr 13 / 2010
19 lutego 2010
Powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA – Obwodnica Nowogardu
12 2010
Raport bieżący nr 12 / 2010
19 lutego 2010
Nowy kontrakt Budimeksu SA - Budynki I etapu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ul. Siennej i Kolejowej w Warszawie
11 2010
Raport bieżący nr 11 / 2010
19 lutego 2010
Powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA – Rozbudowa węzła Karczemki w Gdańsku
10 2010
Raport bieżący nr 10 / 2010
18 lutego 2010
Zmiana terminu przekazania wybranych danych finansowych Grupy Budimex
9 2010
Raport bieżący nr 9 / 2010
10 lutego 2010
Powzięcie informacji o przekroczeniu przez OFE PZU „Złota Jesień” 5% ogólnej liczby głosów na WZ Budimeksu SA
8 2010
Raport bieżący nr 8 / 2010
2 lutego 2010
Powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA – Wykonanie robót budowlano- montażowych w ramach projektu pn: „Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej”.
Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo