Budimex.pl

Raporty bieżące

Rok:
Miesiąc:
68 2021
Raport bieżący nr 68 / 2021
14 września 2021 09:11
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.
67 2021
Raport bieżący nr 67 / 2021
13 września 2021 12:25
Kontrakt 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie - podpisanie umowy Budimex SA
66 2021
Raport bieżący nr 66 / 2021
8 września 2021 17:54
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 104.000 Mg” - wybór ofert konsorcjum spółek Grupy FBSerwis
65 2021
Raport bieżący nr 65 / 2021
6 września 2021 13:38
„Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19” – podpisanie umowy
64 2021
Raport bieżący nr 64 / 2021
3 września 2021 09:59
Decyzja Zarządu Budimex S.A. o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Budimex S.A.
63 2021
Raport bieżący nr 63 / 2021
26 sierpnia 2021 18:34
Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk” - podpisanie umowy
62 2021
Raport bieżący nr 62 / 2021
24 sierpnia 2021 16:41
Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie - wybór oferty Budimex SA
61 2021
Raport bieżący nr 61 / 2021
9 sierpnia 2021 12:01
Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego
60 2021
Raport bieżący nr 60 / 2021
29 lipca 2021 12:28
Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5- podpisanie umowy
59 2021
Raport bieżący nr 59 / 2021
26 lipca 2021 08:02
Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2021 roku
58 2021
Raport bieżący nr 58 / 2021
21 lipca 2021 14:57
„Budowa kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn” - wybór oferty Budimex S.A.
57 2021
Raport bieżący nr 57 / 2021
14 lipca 2021 17:32
„Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap III” - wybór oferty Budimex S.A.
56 2021
Raport bieżący nr 56 / 2021
12 lipca 2021 14:54
Budowa zakładu Frito Lay w Polsce - podpisanie umowy
55 2021
Raport bieżący nr 55 / 2021
9 lipca 2021 08:19
Szacunek skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za 2 kwartał 2021 roku
54 2021
Raport bieżący nr 54 / 2021
21 czerwca 2021 16:44
Zawarcie Listu Intencyjnego na Budowę zakładu Frito Lay w Polsce
53 2021
Raport bieżący nr 53 / 2021
17 czerwca 2021 16:00
Decyzja Zarządu Budimex S.A. o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r.
52 2021
Raport bieżący nr 52 / 2021
15 czerwca 2021 16:55
„Budowa kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn” - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
51 2021
Raport bieżący nr 51 / 2021
1 czerwca 2021 15:51
Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. - wybór oferty Budimex S.A.
50 2021
Raport bieżący nr 50 / 2021
24 maja 2021 17:41
Zawarcie umowy rozporządzającej dotyczącej zbycia udziałów Budimex Nieruchomości sp. z o.o.
49 2021
Raport bieżący nr 49 / 2021
24 maja 2021 14:19
Akcjonariusze obecni na ZWZ Budimeksu SA posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ
Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo