Budimex.pl

Bilans

Wybrane dane finansowe
Wybierz rok:
Wybierz okres:
Typ danych:
Bilans
Dane finansowe* 20212020  
Środki pieniężne
2 715 795
2 384 398
Aktywa razem
6 863 318
7 462 240
Kapitał własny
1 361 007
1 187 271
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
5 502 311
6 274 969
*) Wybrane dane finansowe w tysiącach złotych
 Pobierz wyniki finansowe
Bieżące notowania i indeksy
7 grudnia 2022
Budimex274.50001.29%
 
WIG55983.89000.14%
 
WIG201735.66000.12%
 
WIG-BUDOW4022.15000.65%
 
Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo