Budimex.pl

Bilans

Wybrane dane finansowe
Wybierz rok:
Wybierz okres:
Typ danych:
Bilans
Dane finansowe* 20212020  
Środki pieniężne
2 715 795
2 384 398
Aktywa razem
6 863 318
7 462 240
Kapitał własny
1 361 007
1 187 271
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
5 502 311
6 274 969
*) Wybrane dane finansowe w tysiącach złotych
 Pobierz wyniki finansowe
Bieżące notowania i indeksy
1 lipca 2022
Budimex230.0000-0.86%
 
WIG53573.4200-2.06%
 
WIG201695.9700-2.15%
 
WIG-BUDOW3676.1900-1.11%
 
Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 20.05.2021 roku

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo