Budimex.pl

Budownictwo ekologiczne

Usługi związane z obszarem budownictwa ekologicznego mają w naszej ofercie swoje szczególne miejsce. Realizując zlecone przez inwestorów projekty, przyczyniamy się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko naturalne. Zróżnicowany stopień skomplikowania projektów umożliwia użycie nowoczesnych rozwiązań obejmujących: budowę, modernizację i rozbudowę obiektów w dwóch podstawowych obszarach naszej działalności, którymi są gospodarka ściekami oraz zagospodarowanie i utylizacja odpadów.

Oczyszczalnie i kanalizacja
Przykłady realizacji
Oczyszczalnie i kanalizacja

Nasza oferta obejmuje budowę, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, sieci wodno-kanalizacyjnych i stacji uzdatniania wody.

 

Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków  dzięki wykonanej przez Budimex przebudowie zwiększyła swoją przepustowość  do średnio 140 tys. m3 w ciągu doby, co umożliwiło odbiór nieczystości z całego Wrocławia i kilku sąsiednich gmin.

Utylizacja odpadów
Przykłady realizacji
Utylizacja odpadów

W tym sektorze naszej działalności realizujemy inwestycje obejmujące zakłady: unieszkodliwiania, składowania i suszenia odpadów. Ponadto budujemy spalarnie i sortownie śmieci.

 

Warszawska spalarnia to ważny element miejskiego systemu gospodarki odpadami. To pierwszy w Polsce zakład utylizacji odpadów i pierwszy zakład utylizacji odpadów w Polsce..


Dane kontaktowe
Adres ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
Telefon 22 623 64 36
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu