Budimex.pl

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu

Opis realizacji

Budowa budynków Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w obrębie Kampusu Morasko wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną. W skład powstałych obiektów wchodzą: budynek A – Centrum Technologii Biomedycznej, budynek A1 – szklarnia, budynek A2 – Zwierzętarnia. Powierzchnia całkowita wynosi około 11 tyś m2, kubatura – 53 tys. m3. Wartość projektu to 50 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu
Data rozpoczęcia
Czerwiec 2011
Data zakończenia
Czerwiec 2013
Lokalizacja
Morasko, 60-995 Poznań
Kategoria
Budownictwo ogólne
Podkategoria
Użyteczności publicznej
Inwestor
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 
 
 
POWRÓT