Budimex.pl

S8 węzeł Konotopa

Opis realizacji

Budowa odcinka 6-pasmowej drogi ekspresowej o długości 10 km oraz 9 km dróg dojazdowych wraz z przebudową istniejących ulic. Ponadto w ramach realizacji wybudowano 9 węzłów (m.in. węzeł Mory, węzeł zespolony Warszawska, węzeł Prymasa Tysiąclecia z Aleją Prymasa Tysiąclecia), dwa wiadukty, dwa tunele, torowiska tramwajowe oraz przebudowano sieć trakcyjną kolejową. Roboty branżowe polegały na wykonaniu oświetlenia i oznakowania, zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej i urządzeń ochrony środowiska. Wartość projektu wyniosła 1,7 mld zł netto. Przekroczyła ona 10% kapitałów własnych Budimeksu.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
S8 węzeł Konotopa
Data rozpoczęcia
Marzec 2008
Data zakończenia
Grudzień 2010
Lokalizacja
Warszawa Mazowiecki , Ursus
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo drogowe
Inwestor
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 
 
 
POWRÓT