Budimex.pl

S17 Garwolin – Kurów

Opis realizacji

W ramach zadania wybudowaliśmy ponad 25 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S17 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami inżynierskimi na trasie Garwolin – Kurów.

 

Roboty zaowocowały powstaniem na tej trasie m.in. trzech węzłów drogowych – Górzno, Gończyce i Trojanów – oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych. Na obu zrealizowanych odcinkach wbudowaliśmy łącznie ok. 328 tys. ton betonu cementowego, ok. 155 tys. ton mas bitumicznych oraz ok. 3 mln ton nasypów. Prace były prowadzone w trybie „projektuj i buduj”. Drogę wykonaliśmy w technologii nawierzchni betonowej. Ponad 12-kilometrowy odcinek drogi z Garwolina do Gończyc posiada 45 przepustów ekologicznych i hydrologiczno-ekologicznych, 2 mosty, 6 wiaduktów drogowych oraz 2 węzły drogowe (Górzno i Gończyce), łączące drogę wojewódzką z S17. 1 km drogi na tym odcinku przebiega w wykopie o głębokości 9,5 m3 którego objętość jest równa 323 tys. m /613 tys. ton gruntu/24 tys. kursów samochodów ciężarowych. Przy odcinku między Garwolinem, a Gończycami stanął także obwód utrzymania drogi. Na terenie powiatu garwolińskiego trasa liczy ponad 13 km, na tym odcinku powstał węzeł Trojanów oraz dwa miejsca obsługi podróżnych (Wola Korycka i Mroków), fragment drogi przebiega w wykopie o głębokości 13 m, a czteroprzęsłowy wiadukt drogowy WD-34 ma długość ponad 82 m.

 

Wartość: blisko 490 mln zł netto

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
S17 Garwolin – Kurów
Data rozpoczęcia
Wrzesień 2015
Data zakończenia
Lipiec 2019
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo drogowe
Inwestor
GDDKiA oddział w Lublinie

 
 
 
POWRÓT