Budimex.pl

RZZO w Ostrowie Wlkp.

Opis realizacji

Celem kontraktu w formule „zaprojektuj i wybuduj” było wybudowanie obiektów Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz zagwarantowanie parametrów technologicznych zakładu.

 

- hala sortowni o pow. ok. 3000 m2 wyposażona w linię sortowniczą do segregacji odpadów o wydajności 79 000 ton/rok, trzy automatyczne stacje rozładowcze frakcji : 0-80 mm, RDF i balast.
- kompostownia złożona z 6 bioreaktorów o przepustowości stabilizacji tlenowej na poziomie ok. 45 ton/rok.
- biofiltr do zmniejszenia odoryzacji pochodzącej z kompostowni.

 

Wybudowano także: wiaty do magazynowania surowców wtórnych, zbiornik ppoż. o pojemności ok. 800 m3, zbiornik ziemny na odcieki,  biurowiec, drogi, place, chodniki oraz miejsca parkingowe. Zagospodarowano tereny zielone o powierzchni ok. 6500 m2 wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
RZZO w Ostrowie Wlkp.
Data rozpoczęcia
Luty 2015
Data zakończenia
Grudzień 2015
Lokalizacja
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Kategoria
Budownictwo ekologiczne
Podkategoria
Utylizacja odpadów
Inwestor
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.

 
 
 
POWRÓT