Budimex.pl

Przebudowa węzła Murckowska

Opis realizacji

Przebudowa węzła Murckowska w Katowicach, budowa drogi dojazdowej równoległej do autostrady A-4 i poszerzenie węzła Murckowska na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 81. Ponadto wybudowano m.in. 3 wiadukty nad drogą krajową nr 86, 2 wiadukty nad autostradą A-44 oraz 6 łącznic drogowych. Przeprowadzono także roboty przygotowawcze, ziemne i nawierzchniowe oraz roboty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Wartość projektu wyniosła 241 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Przebudowa węzła Murckowska
Data rozpoczęcia
Wrzesień 2007
Data zakończenia
Wrzesień 2009
Lokalizacja
Katowice, Śląskie
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo drogowe
Inwestor
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Katowice

 
 
 
POWRÓT