Budimex.pl

Przebudowa DK 79 Jaworzno - Trasa Śródmiejska

Opis realizacji

Przebudowa drogi krajowej nr 79 w Jaworznie na odcinku o długości blisko 2 km. W ramach inwestycji powstały mury oporowe, przepust drogowy oraz zamontowano ekrany akustyczne. Dodatkowo przeprowadzono roboty wykończeniowe przejścia podziemnego dla pieszych i wiaduktu nad ul. Kolejową, oraz roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. Poza tym wyremontowano przejazd gospodarczy przy ul. Mostowej oraz przezbrojono kanalizację deszczowa. Wartość projektu wyniosła 49 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Przebudowa DK 79 Jaworzno - Trasa Śródmiejska
Data rozpoczęcia
Październik 2007
Data zakończenia
Kwiecień 2009
Lokalizacja
Jaworzno, Śląskie
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo drogowe
Inwestor
Urząd Miejski w Jaworznie

 
 
 
POWRÓT