Budimex.pl

Półwysep Ewa w Porcie w Szczecinie

Opis realizacji

Przedmiot zamówienia obejmował rozbudowę infrastruktury portowej, tzn. przebudowę istniejącego Nabrzeża Zbożowego (jego docelowa długość to 230 m), umożliwiającą zwiększenie głębokości przed konstrukcją oraz zwiększenie długości linii cumowniczej przez przedłużenie nabrzeża, oraz budowę Nabrzeża Niemieckiego od strony północnej półwyspu oraz odcinka zamykającego to nabrzeże od strony wschodniej do styku z istniejącym Nabrzeżem Słowackim. To ostatnie docelowo w użytkowaniu ma pełnić funkcję nabrzeża postojowego. Rozbudowa infrastruktury objęła także obiekty towarzyszące, które stanowią wyposażenie obiektów hydrotechnicznych, takie jak: przedłużenie torowisk, urządzeń przeładunkowych oraz kolejowych, wykonanie nawierzchni drogowych i uzbrojenia podziemnego, a także przeprowadzenie robót czerpalnych na akwenie okalającym półwysep.

 

Wartość: 27,31 mln zł netto

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Półwysep Ewa w Porcie w Szczecinie
Data rozpoczęcia
Lipiec 2012
Data zakończenia
Maj 2015
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo hydrotechniczne
Inwestor
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świniujście SA

 
 
 
POWRÓT