Budimex.pl

Osiedle mieszkaniowe Górczewska w Warszawie

Opis realizacji

Na inwestycję składają się trzy budynki „A”, „B” i „C” wraz z jednopoziomowymi garażami podziemnymi, ulicą wewnętrzną, uzbrojeniem, oświetleniem, parkingami, ciągami pieszymi, miejscami zabaw dla dzieci, zielenią, śmietnikami, trafostacją oraz zbiornikiem retencyjnym. Budynki „A” i „B” są siedmiokondygnacyjne, a „C” jest ośmiokondygnacyjny. Wszystkie mieszkania wyposażono w loggie, balkony, tarasy lub miniogródki na parterze. Powierzchnia całkowita budynków wynosi 29 tys. m2, kubatura budynków A, B i C – 125 tys.m2.Całkowita wartość projektu to 99 mln zł netto.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Osiedle mieszkaniowe Górczewska w Warszawie
Data rozpoczęcia
Wrzesień 2007
Data zakończenia
Maj 2010
Lokalizacja
Górczewska 181, Warszawa
Kategoria
Budownictwo ogólne
Podkategoria
Budownictwo mieszkaniowe
Inwestor
MLOCUM SA

 
 
 
POWRÓT