Budimex.pl

Obwodnica Augustowa

Opis realizacji

W skład inwestycji wchodziły projekt i budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej 8 na odcinku: węzeł Augustów do węzła Szkocja oraz drogi ekspresowej S-61 na odcinku: węzeł Szkocja do węzła Lotnisko. Wybudowano dwa spójne odcinki drogi ekspresowej łączące się w węźle Szkocja w jeden ciąg drogowy. Jest on tworzony przez 23,3 kilometrów jednojezdniowej drogi krajowej 8 oraz 13 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej S-61.

 

Zaprojektowano i wybudowano 5 węzłów: Augustów, Borki, Janówka, Szkocja, Lotnisko.

 

Inwestycja objęła także 33 obiekty mostowe, 15 wiaduktów drogowych oraz 11 przejść dla zwierząt. Jednym z elementów inwestycji było również wybudowanie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP).

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
Obwodnica Augustowa
Data rozpoczęcia
Marzec 2007
Data zakończenia
Luty 2009
Kategoria
Budownictwo infrastrukturalne
Podkategoria
Budownictwo drogowe
Inwestor
GDDKiA oddział w Białymstoku

 
 
 
POWRÓT