Budimex.pl

Realizacje

Plik PDF - 55240_folder_kubatura_pl.pdfPlik PDF - 55240_folder_Infrastruktura_z_lotniskami_pl.pdf
Plik PDF - 55240_folder_energetyka_pl.pdfPlik PDF - 55240_folder_kolej_pl.pdf
Plik PDF - 54934_folder_csr_pl.pdf 

 

 Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny
Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny
Inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych związanych z budową ...
W czerwcu 2017 roku oddana została kierowcom obwodnica Ostródy na ...
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz ...
Etap III inwestycji obejmował budowę trzech pięciokondygnacyjnych ...
Przedmiotem inwestycji była budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku ...
Hala produkcyjna, której powierzchnia wynosi 30 000 m2, została ...
Celem kontraktu w formule „zaprojektuj i wybuduj” było wybudowanie ...
Wybudowany przez nas zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ...
W ramach prac wybudowano na ul. Skandynawskiej w Bydgoszczy ...
Budowa złożona była z 3 odrębnych zadań: 1. Budowa Centrum ...
1) Branża drogowa: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie ...
Prace obejmowały rozbudowę galerii z parkingiem wielopoziomowym i ...
Inwestycja obejmowała budowę pola wzlotów, czyli wykonanie drogi ...