Budimex.pl

Realizacje

Plik PDF - 55240_folder_kubatura_pl.pdfPlik PDF - 55240_folder_Infrastruktura_z_lotniskami_pl.pdf
Plik PDF - 55240_folder_energetyka_pl.pdfPlik PDF - 55240_folder_kolej_pl.pdf
Plik PDF - 54934_folder_csr_pl.pdf 

 

 Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny
Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny
Przedmiotem projektu budowlanego były budynki mieszkalne i apartamenty ...
Na inwestycję składają się trzy budynki „A”, „B” i „C” wraz z ...
Budowa obiektu usługowo-handlowego wraz z garażem wielopoziomowym. ...
Inwestycja obejmowała rozbudowę i przebudowę w systemie „pod klucz” ...
Prace obejmowały budowę hali wraz z instalacjami i sprzętem ...
Modernizacja fragmentu torów oraz przebudowa podtorza. Zabudowano także ...
Wykonano fundamenty w ramach projektu inwestycyjnego „Karcino onshore ...
Budowa obwodnicy drogowej Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ...
Przebudowa węzła Murckowska w Katowicach, budowa drogi dojazdowej ...
Zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami wraz z ...
Zaprojektowanie i wykonanie budynku mieszkalnego zawierającego ...
Budowa składowiska odpadów komunalnych i innych niż obojętne i ...
Przebudowa i rozbudowa grupowej oczyszczalni ścieków Dębogórze. Udało ...
Budowa Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama ...
Budowa kanału spalin do chłodni kominowej oraz zaprojektowanie, ...
Inwestycja obejmowała remont dróg gminnych, budowę dróg dojazdowych ...
Przebudowa drogi krajowej nr 79 w Jaworznie na odcinku o długości ...
W skład inwestycji wchodziły projekt i budowa obwodnicy w ciągu drogi ...