Budimex.pl

Instrukcja postępowania w sytuacji identyfikacji ryzyka zarażenia czynnikiem epidemiologicznym COVID 19

W razie podejrzenia zakażenia czynnikiem epidemiologicznym pracownika lub współpracownika Spółki z Grupy Budimex na terenie zakładu pracy/ budowy:

 

1. Zapoznaj się z sytuacją i zbierz informacje dot. objawów (wysoka gorączka (gorączka >38°C z kaszlem i/lub dusznością);

 

2. Przygotuj/zweryfikuj dostępność danych osoby potencjalnie chorej:

 

  • Imię i Nazwisko osoby,

  • PESEL (albo rodzaj, nr i seria innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość),

  • Adres zamieszkania (państwo, miasto, województwo/region, powiat, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),

  • Nr tel. do kontaktu (najlepiej komórkowy, może być więcej niż jeden),

  • Adres e-mail do kontaktu,

  • Adres tymczasowy – jeżeli pacjent jest w Polsce tylko przejazdem (miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, ew. nazwa hotelu),

  • Osoba do kontaktu w razie nagłej potrzeby (imię i nazwisko, nr tel. najlepiej komórkowy).

 

3. Znajdź najbliższą Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, kliknij z lewej strony na ikonę "Witryna" wybranej placówki, gdzie znajdziesz do niej nr kontaktowy i/lub e-mail.

 

4. Wykonaj telefon do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, a jeśli nie możesz się dodzwonić wyślij e-mail z opisem sytuacji oraz wskazanymi powyżej informacjami.

 

5. Przekaż/zapewnij przekazanie (osobiście przez chorego) zebranych danych i postępuj zgodnie z instrukcjami służb epidemiologicznych.

 

6. W czasie oczekiwania na odzew/ przyjazd służb zbierz informacje dot. personelu mającego *bliski kontakt z chorym bez zabezpieczenia w środki ochrony osobistej (imię, nazwisko, dane kontaktowe).

 

7. Personel mający bliski kontakt z chorym bez zabezpieczenia w środki ochrony osobistej powinien zostać odseparowany od innych osób w zakładzie pracy do czasu uzyskania innych instrukcji od służb epidemiologicznych.

 

8. Poinformuj swojego pracodawcę oraz Spółkę z Grupy Budimex o zdarzeniu, na terenie której realizujesz pracę (użyć łańcucha reakcji, mechanizmu Budimeksu z listą alarmową osób na kontrakcie/ biurze lub poinformuj pracownika Spółki Grupy Budimex nadzorującego Twoją pracę).

 

9. Postępuj zgodnie z instrukcjami organu epidemiologicznego.

 

* Definicja bliskiego kontaktu z chorym:

  • pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z chorym z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2, lub w odległości mniejszej niż 2m przez ponad 15 min, BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ

  • prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z chorym z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 w odległości do 1m BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ


Porozumienie dla bezpieczeństwa
( więcej )
Porozumienie dla bezpieczeństwa

Jesteśmy aktywnym uczestnikiem inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej  - "Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Razem z pozostałymi beneficjentami Porozumienia, podejmujemy działania mające na celu budowę kultury bezpieczeństwa, uświadamianie zagrożeń związanych z pracą na budowie - a w konsekwencji wyeliminowanie ryzyka. Nasz wspólny cel to „0” wypadków.