Budimex.pl

Prywatyzacja Budimeksu

Prywatyzacja Budimeksu

Przemiany gospodarczo-polityczne w Polsce to dla Budimeksu czas zmian własnościowych. Dwa lata po prywatyzacji firmy, w 1994 Budimex zostaje przekształcony w spółkę akcyjną i niebawem zadebiutuje na giełdzie.

 

Trzecie 10-lecie działalności firma zamyka kolejnymi osiągnięciami. W tym okresie, poza granicami kraju, Budimex zarządza osiemnastoma spółkami. Są to m.in.: Budimex Praha, Budimex Panon i Epito w Budapeszcie, Albor w Sofii, Merkury w Moskwie, SlovBud w Bratysławie i placówka w Kolonii.

POWRÓT