Budimex.pl

Podpisanie umowy sprzedaży Budimex Nieruchomości

Podpisanie umowy sprzedaży Budimex Nieruchomości

W wyniku negocjacji rozpoczętych w grudniu 2020 roku, Budimex S.A. podjął decyzję o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży wszystkich udziałów w spółce Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Nabywcą jest CP Developer S.ar.l. - spółka utworzona w celu zawarcia umowy przez podmioty powiązane ze spółką: Cornerstone Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Crestyl Real Estate  s.r.o., z siedzibą w Pradze.

POWRÓT