Budimex.pl

Powstanie Budimeksu Poznań

Powstanie Budimeksu Poznań

Początkowo Budimex Poznań funkcjonuje jako oddział firmy i pełni funkcję Centrum Generalnego Wykonawstwa Budimeksu w zachodniej i północnej Polsce. Po dziewięciu latach Budimex Poznań staje się samodzielną jednostką, związaną kapitałowo z Budimeksem, a następnie - częścią Budimeksu Dromeksu.


Budimex rozwija też swoją działalność na rynkach zagranicznych współpracując z firmami takimi jak Mannesmann, AEG Kanis, Mitsubishi Heavy Industries, Fiat Engineering. Tylko w latach 1981 – 82 eksport wyniósł ponad 500 milionów USD.
 

POWRÓT