Budimex.pl

Komentarz prezesa Zarządu Budimex SA - Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za I półrocze 2013

Data aktualności: 24 lipca 2013
Komentarz prezesa Zarządu Budimex SA - Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za I półrocze 2013

"W pierwszym półroczu br. Grupa Budimex osiągnęła zysk operacyjny na poziomie wyższym niż
w analogicznym okresie roku ubiegłego zwiększając rentowność z 2,0% do 4,2%. Grupa poprawiła również rentowność na wszystkich pozostałych poziomach wyniku.
W pierwszym półroczu 2013 Grupa wypracowała oszczędności w kosztach zarządu oraz utrzymała bardzo dobrą pozycję gotówkową netto, zwłaszcza na tle firm konkurencyjnych. Na koniec pierwszego półrocza 2013 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 640 mln zł w stosunku do 305 mln zł na koniec analogicznego okresu roku poprzedniego.

W pierwszym półroczu roku 2013 marża brutto segmentu budowlanego została utrzymana i wyniosła 7,2% w porównaniu do 7,4% analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie segment ten poprawił wynik na poziomie operacyjnym odnotowując 50,8 mln zysku z rentownością 2,9%
w porównaniu do 39,2 mln zł zysku i 1,4% marży wypracowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W pierwszym półroczu br. Grupa Budimex podpisała kontrakty o wartości 2,2 mld zł netto. To wartość ponad dwukrotnie wyższa od wartości kontraktów podpisanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (0,9 mld zł). W konsekwencji portfel zamówień Grupy na koniec czerwca br. wyniósł
5,4 mld zł wzrastając w porównaniu do wartości portfela na koniec roku 2012 (4,9 mld zł).

Pierwsze półrocze 2013 roku było również dobrym okresem dla segmentu deweloperskiego. Budimex Nieruchomości przedsprzedał o 33% mieszkań więcej (bez uwzględnienia rezerwacji) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (odpowiednio 280 mieszkań w stosunku do 210 mieszkań przedsprzedanych w 1 półroczu 2012).
Segment deweloperski odnotował 17 mln zł zysku netto w porównaniu do 10 mln zł zysku netto wypracowanego w 1 półroczu roku 2012. Rentowność segmentu na poziomie wyniku netto utrzymuje się na poziomie 12%. Satysfakcjonująca jest również pozycja gotówkowa netto segmentu deweloperskiego na koniec pierwszego półrocza 2013 roku. Utrzymuje się ona na poziomie dodatnim, a w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego uległa istotnej poprawie.

W całym półroczu Budimex Nieruchomości sprzedał notarialnie 299 mieszkań, podczas gdy
w tym samym okresie 2012 roku sprzedał 243 lokale. Należy pamiętać, że sprzedaż notarialna mieszkań zależy od terminów zakończenia projektów budowlanych oraz przekazywania gotowych mieszkań klientom, nie jest zjawiskiem sezonowym i porównywalnym rok do roku.
W drugim kwartale roku 2013 Budimex Nieruchomości rozpoczął trzy nowe projekty mieszkaniowe: Wiślany Mokotów w Warszawie, 3-ci etap projektu Myśliwska w Krakowie, oraz projekt Rolna
w Poznaniu. Obecnie Budimex Nieruchomości posiada w swojej ofercie ponad 800 mieszkań
w różnych lokalizacjach w/w miast, z czego tylko 9% to mieszkania zakończone i gotowe do użytkowania.

Na koniec czerwca 2013 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania była bardzo dobra i wyniosła 640 mln zł, podczas gdy na koniec pierwszego półrocza 2012 roku było to 305 mln zł. W maju br. spółka Budimex SA, kontynuując politykę dzielenia się zyskiem
z akcjonariuszami, wypłaciła dywidendę w wysokości 112 mln zł, przeznaczając na to niemal cały zysk wypracowany w Spółce w roku 2012.

Lekki spadek cen oraz korzystny budżet funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwala pozytywnie patrzeć w najbliższą przyszłość. Grupa Budimex spodziewa się ożywienia w ogłaszanych przetargach na przełomie roku. Obecnie przygotowuje się do nowej sytuacji gromadząc zasoby oraz dostosowując strukturę Grupy tak, aby pozostać konkurencyjną utrzymując jednocześnie rentowność oraz dobry poziom gotówki.


 
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu