Budimex.pl

Komentarz do wyników za 3Q2015

Data aktualności: 28 października 2015
Komentarz do wyników za 3Q2015

Komentarz prezesa Zarządu Budimex SA - Dariusza Blochera do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za trzy kwartały 2015 roku.

 

W okresie styczeń - wrzesień 2015 roku Grupa Budimex zrealizowała sprzedaż na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Sprzedaż segmentu budowlanego za 9 miesięcy tego roku była wyższa o 3,7% w stosunku do  sprzedaży
porównywalnego okresu roku ubiegłego. Dynamika produkcji budowlano-montażowej w tym okresie wyniosła natomiast 1,6% w porównaniu do 9-ciu miesięcy roku poprzedniego.

 

Biorąc pod uwagę formułę obecnie rozstrzyganych kontraktów infrastrukturalnych, z których większość to kontrakty typu „projektuj i buduj”, większej dynamiki sprzedaży i wzrostu całego rynku budowlanego spodziewamy się w 2017 roku, pomimo rekordowego obecnie poziomu portfela zamówień.

 

W okresie trzech kwartałów tego roku Budimex Nieruchomości sprzedał notarialnie o 23% mieszkań mniej niż w okresie 9-ciu miesięcy roku poprzedniego. Etap budowy, w którym obecnie znajduje się większość realizowanych projektów deweloperskich powoduje, iż ich sprzedaż notarialna będzie realizowana w latach 2016-2017. W całym roku 2015 spodziewamy się sprzedaży w segmencie deweloperskim na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

 

Grupa Budimex poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności. Rentowność za 9 miesięcy bieżącego roku wyniosła na poziomie operacyjnym 5,3%, a na poziomie wyniku przed podatkiem 5,4% i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o odpowiednio 11,8% i 17,1%.

 

Poprawa rentowności Grupy to przede wszystkim efekt wysokiej rentowności wypracowanej w segmencie budowlanym, w szczególności w trzecim kwartale. Na skutek utrzymującego się korzystnego trendu cen materiałów budowlanych oraz stałej pracy nad efektywnym zarządzaniem każdym kontraktem marże ze sprzedaży w obydwu segmentach działalności – infrastrukturalnym i budownictwa ogólnego są wyższe niż te wypracowane zarówno w zeszłym roku, jaki i w poprzednich kwartałach tego roku.

 

Grupa Budimex podpisała do końca września 2015 roku kontrakty o łącznej wartości 4,8 miliarda złotych, tj. o 30% większej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W październiku podpisaliśmy kontrakty o wartości 1,8 miliarda złotych, w tym kontrakt na budowę odcinka drogi S7 Koszwały – Elbląg (wartość kontraktu to 1,3 miliarda złotych). Czekamy na podpisanie kolejnych kontraktów o wartości około 0,5 miliarda złotych, na które Budimex złożył najkorzystniejsze cenowo oferty. Przy założeniu, że wspomniane umowy zostaną podpisane kontraktacja Grupy Budimex w roku 2015 przekroczy 7 miliardów złotych.

 

Wartość portfela zamówień Grupy Budimex na koniec września 2015 wyniosła 7,4 miliarda złotych, podczas gdy na koniec września roku poprzedniego było to 4,7 miliarda złotych.

 

Budimex Nieruchomości przedsprzedał w ciągu 9-ciu miesięcy 2015 roku 1 437 mieszkań, to jest o 39% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niezmiennie wysokie tempo przedsprzedaży pozwoliło utrzymać Spółce pozycję w pierwszej trójce deweloperów z najwyższą przedsprzedażą mieszkań w Polsce.

 

W trzecim kwartale rozpoczęliśmy nowe projekty deweloperskie w Warszawie, Poznaniu i w Krakowie. Dzięki temu nasza oferta uległa rozszerzeniu i obecnie w budowie mamy ponad 4000 mieszkań, z czego 1509 jest dostępnych dla klientów.

 

Kontynuujemy proces powiększania banku ziemi pod inwestycje deweloperskie. W trzecim kwartale zakupiliśmy grunty pod budowę kolejnych 400 mieszkań. W całym 2015 roku powiększyliśmy bank ziemi o grunty, na których można wybudować 2500 mieszkań.

 

Dzięki otrzymywanym zaliczkom na realizację kontraktów budowlanych oraz dynamicznej przedsprzedaży mieszkań, Grupa Budimex utrzymuje wysoki poziom pozycji gotówkowej netto. Na koniec września bieżącego roku wyniósł on 1,81 miliarda złotych i był wyższy o 53,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

W czwartym kwartale bieżącego roku planujemy skoncentrować się na przygotowaniu do realizacji już podpisanych kontraktów infrastrukturalnych. Intensywnie pracujemy nad kontraktowaniem dostaw materiałów, prac podwykonawców, jak i zatrudnianiem wykwalifikowanych inżynierów. Tylko w październiku zatrudniliśmy ponad 120 osób, a w całym roku 2015 stworzyliśmy ponad 400 nowych miejsc pracy. Obecnie Grupa Budimex zatrudnia ponad 5700 osób, przy czym wszyscy są zatrudnieni na umowę o pracę.

 

Stale pracujemy nad rozwojem działalności w segmencie energetycznym. Obok rynku kolejowego jest to dla nas kluczowy obszar dywersyfikacji działalności. Inwestujemy również, poprzez działalność spółki FBSerwis, w zarządzanie odpadami komunalnymi. Podpisujemy kolejne kontrakty utrzymania infrastruktury oraz przyglądamy się pojawiającym się projektom typu PPP (partnerstwo publiczno-prywatne).

 

W przyszłym roku spodziewamy się wzrostu dynamiki sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że znaczna część prac fazy projektowej podpisanych kontraktów infrastrukturalnych przypada na rok 2016. Dlatego też intensyfikacji prac budowlanych spodziewamy się w roku 2017. Naszym zadaniem jest utrzymanie w przyszłym roku rentowności na poziomie porównywalnym do osiąganego obecnie.

 

Budimex jest spółką cieszącą się dużym zaufaniem rynku oraz inwestorów - zarówno publicznych, jak i prywatnych. Świadczy o tym nieprzerwany od 2011 roku udział Budimeksu w RESPECT Index obejmującym spółki prowadzące biznes w sposób odpowiedzialny. Tylko w 2015 roku Grupa Budimex odprowadziła łącznie 276 milionów złotych podatków do Skarbu Państwa oraz 87 milionów złotych składek na ubezpieczenia społeczne. W ciągu 9 miesięcy tego roku wartość spółki Budimex wzrosła o ponad 40%. Jest to wzrost stabilny, wynikający z przyjętej przez spółkę strategii długoterminowego rozwoju.

 

Grupa BUDIMEX

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za trzy kwartały 2015 roku oraz porównywalne dane za trzy kwartały 2014 roku.

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za trzy kwartały 2015 roku (w tysiącach złotych):

 Segment budowlanySegment deweloperskiPozostała działalnośćWyłączeniaDane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów3 639 380161 994129 163(187 497)3 743 040
Zysk z działalności operacyjnej169 64732 5137 062(10 282)198 940
Zysk brutto171 61936 3235 625(10 282)203 285
Zysk netto135 21129 3455 494(8 331)161 719
Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej135 21129 3454 930(8 331)161 155

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za trzy kwartały 2014 roku (w tysiącach złotych):

 Segment budowlanySegment deweloperskiPozostała działalnośćWyłączeniaDane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów3 511 054210 656120 308(129 261)3 712 757
Zysk z działalności operacyjnej130 87035 4663 3076 682176 325
Zysk brutto122 15441 9061 5196 682172 261
Zysk netto95 67333 8261 1155 414136 028
Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej95 67333 826(110)5 414134 803

 


 
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu