Budimex.pl

Komentarz do sprawozdania finansowego Grupy Budimex 1Q2011

Data aktualności: 27 kwietnia 2011
Komentarz do sprawozdania finansowego Grupy Budimex 1Q2011

Warto podkreślić, że sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wzrosła w porównywalnych okresach aż o 83 %. Wzrost ten w głównej mierze zawdzięczamy dużym kontraktom drogowym, których realizacja rozpoczęła się w drugiej połowie ubiegłego roku.

W I kwartale br. Grupa wypracowała zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 57,9 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2010 roku 67, 6 mln zł. Spadek rentowności wynika z mniejszego udziału w przychodach i zyskach Grupy Budimex działalności deweloperskiej, którą charakteryzuje wyższa rentowność.

W I kwartale 2011 roku Budimex Nieruchomości odnotował 35% spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2010. Na koniec marca br. spółce udało się przedsprzedać 42% ogólnej liczby mieszkań w nowych projektach deweloperskich. Jednak przedsprzedaż w I kwartale br. 300 mieszkań znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych Budimeksu Nieruchomości dopiero po sfinalizowaniu sprzedaży i podpisaniu aktów notarialnych w latach następnych.

Pragnę zwrócić uwagę na wzrost rentowności działalności budowlanej na poziomie operacyjnym do 5,5% z 4% w analogicznym okresie ubiegłego roku, a także na spadek udziału kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w sprzedaży ogółem do 4,64% z 5,65% w pierwszym kwartale 2010 roku.

W I kwartale br. podpisaliśmy kontrakty o wartości 800 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2010 o wartości 1,4 mld zł. Portfel zamówień grupy na koniec marca br. wyniósł 7,1 mld zł. Obecnie czekamy jednak na podpisanie kolejnych umów o wartości 1,3 mld zł.
Wartym podkreślenia jest fakt, iż pomimo znacznie mniejszej liczby ogłoszonych przetargów w budownictwie drogowym w I kwartale br. zdołaliśmy utrzymać kontraktację w tym segmencie na analogicznym poziomie jak w I kwartale 2010.

Pozycja gotówkowa Grupy obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania spadła w I kwartale br. o 700 mln zł, ale jest to spadek proporcjonalnie analogiczny do odnotowanego w I kwartale 2010.

Mam nadzieję, że w całym 2011 roku Grupa Budimex zwiększy swoją sprzedaż dwucyfrowo w ujęciu procentowym. Chciałbym, by pomimo presji kosztów realizacji kontraktów Grupa wypracowała zysk netto na poziomie przynajmniej zbliżonym do ubiegłorocznego.”


 
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu