Budimex.pl

Dokončení rozšíření Slezského planetária v Chorzowie

Datum aktualizace: 13. června 2022
Dokončení rozšíření Slezského planetária v Chorzowie

Společnost Budimex dokončila práce, které souvisely s rozšířením Slezského planetária v Chorzowie. V rámci investice v hodnotě cca 80 mil. PLN modernizoval největší polský generální dodavatel stávající objekty a postavil novou část budovy. Bývalé planetárium zvětšilo svou plochu o více než 3 200 metrů čtverečních.

 

Společnost Budimex z pověření úřadu maršálka Slezského vojvodství modernizovala Slezské planetárium v Chorzowie a přizpůsobila objekt nejnovějším, technickým a užitným standardům. Rozsah prací obsahoval, na základě smlouvy ze dne 27. března 2019, modernizaci stávajícího objektu a také výstavbu nového podzemního užitného prostoru a vyhlídkové věže se zařízením „camera obscura“ uvnitř (z lat. temná komora – předchůdce fotoaparátu). Stavební práce v rámci investice trvaly 34 měsíců.

 

Objekt s celkovou plochou 7 084 m2 byl rozšířen o 3 200 m2 užitné plochy. Byly modernizovány čtyři části objektu s různým účelem a zcela odlišnou konstrukcí: planetárium, observatoř, pomocná budova a malá observatoř (části A, B, C a F). Bývalá část planetária byla s nově vzniklou (části D a E) propojena panoramatickým výtahem, který je umístěn u západní stěny nádvoří s hodinami. Značná oblast nově vzniklé části objektu je pod úrovní terénu a byla provedena železobetonovou technologií.

 

„Přistavěná část budovy byla propojena s již existující podzemními chodbami a bývalé nádvoří planetária se proměnilo v novou výstavní síň, na jejíž střeše se nacházejí zrekonstruované sluneční hodiny. – Propojení objektů bylo provedeno vytvořením podzemních chodeb v místě dvou dilatovaných segmentů pomocné budovy. V obrysu nádvoří pomocné budovy jsme vybudovali také suterén, který bude využíván pro výstavní účely. Veškeré práce probíhaly pod dohledem památkáře.“ – říká Andrzej Schmalenberg, ředitel oddělení všeobecné výstavby jih společnosti Budimex S.A.

 

V rámci stavebních prací zajistila společnost Budimex stávající základy historických budov a také výkopy. Vyžadovalo to provedení složitých geotechnických prací na rozhraní se stávajícím objektem a uvnitř sklepů. Během prací byla budova pod neustálým dohledem prostřednictvím komplexního monitorovacího systému, který zahrnuje mj. měření posunutí a sledování vibrací.

 

Na fasádě hlavní budovy „A“ byly osazeny nové dolomitové desky, které byly, v souladu s doporučením památkáře, dodány z Libiąża. Kromě toho byla vedle planetária postavena vyhlídková věž, ze které lze obdivovat panorama Katowic, Siemianowic Śląskich a Chorzowa.

 

„Stavba věže byla velkou výzvou z hlediska náročnosti její realizace, neboť její stavba přímo souvisela s montáží výtahu s funkcí „camera obscura“. V historické budově Slezského planetária jsme navíc zmodernizovali hlavní promítací sál s panoramatem Slezska dokola sálu." – dodává Andrzej Schmalenberg.

 

Budova Slezského planetária byla postavena v 50. letech 20. století, v současné době je zapsána na seznamu památek Slezského vojvodství pod číslem A/399/13 a je pod ochranou Městského památkového ústavu v Chorzowie.

 

 

 


Raporty bieżące ( více )
37 2022
Aktuální report č. 37 / 2022
21. června 2022
Adoption by the Management Board of Budimex S.A. of the Assumptions of the dividend policy of Budimex S.A. for the years 2022–2026
36 2022
Aktuální report č. 36 / 2022
10. června 2022
Railway line No. 104 Chabówka - Nowy Sącz at section A1 along with technical infrastructure - the offer of Budimex S.A. received the highest score
35 2022
Aktuální report č. 35 / 2022
6. června 2022
Construction of a Frito Lay plant in Poland — annex execution
34 2022
Aktuální report č. 34 / 2022
6. června 2022
Design and extension of the national road No 79 along the Garbatka – Wilczowola section from km 93+030 to km 100+711 – signing of the contract
Aktuální kotace a indexy
5. července 2022
Budimex235.50000.86%
 
WIG53455.23000.04%
 
WIG201693.10000.25%
 
WIG-BUDOW3687.1700-0.08%
 
Kalkulačka návratnosti investice
( více )
 
 
Akcionáři
( více )

Akcionářská struktura k 20.05.2021

IRS Budimex
( více )

Standard individuálního výkaznictví Budimex S.A., včetně definice důvěrných informací

Budimex Factsheet
( více )

Shrnutí finančních informací pro Budimex Group

Newsletter