Budimex.pl

Tramvaj do Wilanowa – společnost Budimex dokončila první část kompenzačních výsadeb

Datum aktualizace: 30. prosince 2022
Tramvaj do Wilanowa – společnost Budimex dokončila první část kompenzačních výsadeb

Během stavby tramvajové trati do Wilanowa byla provedena kompenzační výsadba nových stromů – od začátku listopadu jich společnost Budimex vysadila dohromady ve čtvrtích Mokotów a Wilanów 130 kusů. Celkem bude v rámci tohoto projektu vysazeno 1 000 rostlin. Všechny zbývající budou vysazeny do termínu ukončení projektu, tedy do roku 2024.

 

Mezi vysazované dřeviny patří mj.: lípy obecné, lípy malolisté, platany javorolisté, habry, sakury ozdobné, javory babyky a duby letní. Poprvé v historii výstavby varšavských tramvajových tratí se u kolejí budou nacházet tzv. tvarované stromy. Stromy budou také na tramvajových zastávkách. Káceny jsou především exempláře v oddělovacím jízdním pruhu, protože výstavba tramvajové trati do Wilanowa zahrnuje také modernizaci podzemních sítí: vodovodní, kanalizační, teplárenské, telekomunikační a energetické. Některé stromy kolidují s těmito pracemi a znemožňují jejich provedení. Odstraněné stromy tvoří méně než 10 % celého porostu podél tramvajové trati.

 

V rámci projektu probíhají v současné době tyto práce:

  • práce na infrastruktuře inženýrských sítí – rekonstrukce a přestavba kolizí;
  • práce v kolejišti – zhotovení koryta a zpevnění podloží pro konstrukční vrstvy;
  • výstavba osvětlení – pokládka ochranných trubek vedených příčně pod vozovkou;
  • výstavba světelné signalizace – pokládka komunikačních kanálů z ochranných trubek;
  • výstavba a rekonstrukce plynárenské sítě – pokládka plynovodů;
  • Spacerowa: práce na infrastruktuře inženýrských sítí včetně odstraňování kolizí, rekonstrukce plynárenské sítě, výstavba kanalizace pro dešťovou vodu, výstavba základů pro sloupy trakčního vedení, přípravné práce před zahájením hlavních prací – trakční napájecí stanice Zajączkowska (odstranění kolizí);
  • Belwederska: Výstavba kanalizace pro dešťovou vodu;
  • Sobieskiego: Zemní práce a zahájení betonářských prací (stavební bloky) – trakční napájecí stanice Sobieski, demolice základových prvků;
  • Wilanowska: přípravné práce před zahájením hlavních prací – trakční napájecí stanice Wilanowska.

 

Na stavbě pracuje přes 50 strojů a více než 200 osob. Společnost Budimex pokračuje ve stavebních pracích také v zimním období.

 

V následujících ulicích byla zavedena dočasně platná organizace dopravy: Puławska, Goworka, Spacerowa, Belwederska a Sobieskiego. V rámci současných výluk je plánována rekonstrukce podzemních inženýrských sítí a vybudování trakční napájecí sítě. Bude rekonstruováno uspořádání pozemní komunikace a vybudováno tramvajové kolejiště. V letošním roce je naplánováno zahájení výstavby tří trakčních napájecích stanic. V současné době jsou zpracovávány předpoklady k projektu. Po schválení bude, v souladu s procedurami, jež jsou ve městě závazné, předmětný projekt prezentován. 

 

Nová trať bude začínat na křižovatce ulic Puławska a Goworka. Rekonstrukce se bude týkat také stávajícího úseku tramvajové trati z ulice Rakowiecka na Plac Unii Lubelskiej. 22metrový výškový rozdíl směrem k dolnímu Mokotowu překoná tramvaj ulicemi Goworka a Spacerowa. Poté linka pojede rovně po ulicích Belwederska a Sobieskiego směrem na Miasteczko Wilanów. Konečná stanice pro obousměrné tramvaje bude umístěna na křižovatce al. Rzeczpospolitej a ulice Branickiego.

 

Na trase jsou plánovány dvě větve. První z nich povede po ulici Gagarina až do ulice Czerniakowska – jedná se o samostatnou investici realizovanou společnostmi Tramwaje Warszawskie [Varšavské tramvaje] a Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [Městské vodovody a kanalizace]. V tomto úseku budou tramvaje končit na konečné pro obousměrné tramvaje. Nová trasa znamená velkou časovou úsporu pro obyvatele čtvrti Wilanów, kteří dojíždějí do centra Varšavy. Cesta tramvají z této čtvrti ke stanici metra Centrum zabere zhruba 30 minut.

 

Při výstavbě tramvajové trati do čtvrti Wilanów bude použita technologie zelených kolejí. Nové koleje budou osázeny rozchodníkem – rostlinou, která odolává vyšším teplotám a nevyžaduje zálivku. Celková délka zelených kolejí na trase do čtvrti Wilanów přesáhne 10 km.

 

Výstavba tramvajové trati je součástí projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci POIiŚ [OPIaŽP] 2014–2020. Tento program obsahuje také nákup 50 nových nízkopodlažních tramvají, výstavbu vozovny v Annopolu a instalaci informačních tabulí pro cestující na zastávkách. Oficiální název projektu je: Výstavba tramvajové trati do čtvrti Wilanów včetně nákupu vozového parku a doprovodné infrastruktury. Celkové náklady dosahují částky 1 190 mil. PLN, spolufinancování EU je ve výši 555 mil. PLN.