Budimex.pl

Tramvaj do Wilanowa – nová organizace provozu od 11. února

Datum aktualizace: 13. února 2023
Tramvaj do Wilanowa – nová organizace provozu od 11. února

Stavba tramvajové trati do Wilanowa vstupuje do další fáze. Od 11. února dojde k prodloužení staveniště – stavební práce se budou týkat celého úseku od ul. Puławska v Mokotowě přes ul. Sobieskiego a Al. Rzeczpospolitej až po ul. Branickiego ve Wilanowě. Stavba bude dokončena v termínu dle smlouvy v prvním čtvrtletí roku 2024.

 

Staveniště bude prodlouženo o asi 5 km. V sobotu 11. února byla uzavřen jeden pruh ul. Sobieskiego a Al. Rzeczypospolitej. Omezení provozu do jednoho jízdního pruhu bude ukončeno 19. února. Po většinu doby trvání stavebních prací budou hlavní křižovatky průjezdné. S postupujícími pracemi budou ale dočasně uzavírány menší komunikace – půjde o křižovatku s ul. van Beethovena a Sejmu Czteroletniego a částečně bude omezen přístup na ul. Truskawieckou.

 

Tyto komplikace vyplývají z nutností rekonstrukce inženýrských sítí, jako jsou rozvody tepla, vody, kanalizace a elektrické sítě. Tyto sítě musí být rekonstruovány komplexně, z čehož vyplývá nutnost provádět práce po celé délce ulice Sobieskiego. Během rekonstrukce budou realizovány mj. práce související s vybouráním asfaltových povrchů, odvozem zeminy ze středního dělicího pásu a frézováním. Dlažba bude odstraňována speciální těžkou technikou. Následovat realizace kolejí, napájení, nových vozovek a tramvajových zastávek.

 

Po dokončení stavby potrvá cesta tramvají ze čtvrti Wilanów do stanice metra Centrum pouhých 25 minut. Na stavbě denně pracuje v průměru 230 pracovníků a 60 strojů. Generální dodavatel stavby ujišťuje, že dělá vše pro to, aby tento projekt byl co nejdříve dokončen a komunikace byly předány k užívání obyvatelstvu.

 

Pro cestující

Od 18. února je prodloužen autobusový pruh na ul. Sobieskiego až po ulici Al. Wilanowska. Od 13. února budou zajišťovat spojení z Wilanowa na trasu metra M1 autobusy prodloužené linky 217. Ze zastávky na ul. Al. Rzeczpospolitej a na ul. Branickiego bude možné dostat do stanice Imielin třemi autobusovými linkami – 217, 263 a 319. V ranní špičce budou autobusy směrem na stanici metra Imielin odjíždět přibližně každých 4–5 minut. O prázdninách zůstanou zachovány častější jízdy linky 522 a bude v provozu linka E-2. Bude upraven koncový úsek linky 172. Autobusy dojedou na smyčku Stegny, nikoli na smyčku Sadyba.

 

Pro řidiče

Provoz na ul. Sobieskiego a Al. Rzeczpospolitej bude sveden do jednoho jízdního pruhu. Řidiči budou mít k dispozici po jednom jízdním pruhu v každém směru. V prvních dnech věnujte mimořádnou pozornost řízení a mějte na paměti to, že navigační systémy, jako jsou Mapy Google, se „učí“ novému chování řidičů.

 

Pro pěší a cyklisty

Podél staveniště se můžete volně pohybovat pěšky. Přechod z jedné strany ulice na druhou zajistí speciální přechody. Navíc zůstanou v provozu lávky přes staveniště. Z bezpečnostních důvodů musí cyklisté používat západní stranu a pohybovat se souběžně s vozidly. Celý pětikilometrový úsek – po obou stranách ulice – je staveništěm, a proto je nutné se pohybovat v celé této oblasti se zvláštní opatrností.

Mapy a informace o nové, dočasné organizaci dopravy, najdete na stránkách infoulice.um.warszawa.pl.

 

Zastávka zeleň – akce výsadby 400 stromů

Zastávka zeleň je projekt, jehož cílem je vysazení ještě většího počtu stromů v okolí stavby tramvajové trati do Wilanowa. Společnost Budimex připravila dalších 400 sazenic, které chce předat občanům Mokotowa a Wilanowa a společně s nimi je ve vybraných oblastech vysadit. V současné době shromažďuje generální dodavatel stavby přihlášky do první fáze této akce, v rámci které vysadí 130 stromů. Výsadby jsou plánovány na soukromých pozemcích společenstev vlastníků a bytových družstev.

 

Společenstvo vlastníků / bytové družstvo, které se chce kampaně zúčastnit, musí:

– mít k dispozici pozemek, na kterém lze vysadit stromy,

– nacházet se v blízkosti stavby Tramvaje do Wilanowa,

– mít prostředky umožňující dlouhodobě pečovat o vysazené stromy.

 

Jakým způsobem se může společenstvo nebo družstvo přihlásit

Stačí vyplnit formulář přihlášky do akce Zastávka zeleň. Tento lze najít v záložce „FORMULÁŘ“ na webových stránkách www.przystanekzielen.waw.pl. Přihlášky budou přijímány do 15. března 2023.