Budimex.pl

Stavba úseku S5 Ornowo - Wirwajdyse přehoupla do druhé poloviny

Datum aktualizace: 16. září 2021
Stavba úseku S5 Ornowo - Wirwajdyse přehoupla do druhé poloviny

Stavba rychlostní silnice S5 v úseku Ornowo-Wirwajdy je za polovinou. Práce prováděné společnosti Budimex na úseku mezi Ostródou a Iławou na této rychlostní silnici jsou v předstihu. 

Úsek zakázky v délce 5,3 km navazuje na obchvat Ostródy a je součástí rychlostní silnice S5 ve směru na Grudziądz a dále na Bydhošť, Poznaň a Vratislav.

 

"Investice probíhá podle vzorce "Navrhni a postav ". Aktuálně, po 16 měsících stavebních prací, se fáze realizace úseku rychlostní silnice Ornowo-Wirwajdy přehoupla přes 50% . Vzhledem k tomu, že datum realizace smlouvy je stanoveno na květen 2023, jedná se o velmi dobrý pokrok stavebních pracích “- sdělil Cezary Łysenko – ředitel Divize infrastrukturních staveb ve společnosti Budimex.

 

 "Práce probíhají na několika frontách současně. Probíhá výstavba násypů, mostních konstrukcí a konstrukčních vrstev vozovky – na prvních úsecích pokládka spodních vrstev již proběhla. Na stavbě pracuje 170 lidí a 98 jednotek těžké techniky. Dokončeny jsou elektroenergetické, vodní, plynové, telekomunikační a kanalizační přeložky. Nyní zpevňujeme retenční nádrže, stavíme odvodňovací systém, telekomunikační kanál, probíhají také práce na vodním toku Morlińska Struga,“ upřesnil Cezary Łysenko.

 

Výstavba S5 na úseku Ornowo – Wirwajdy je další silniční investicí Budimexu v této části Polska. Již dříve generální dodavatel dokončil stavbu dílčích úseků A a B obchvatu Olsztyna, tedy téměř 20kilometrový úsek rychlostní silnice S7 (9,7 km) a o něco kratší úsek pozemní komunikace DK16 (9 km).