Budimex.pl

Společnost Budimex podepsala smlouvou o spolupráci se Střední školou železniční ve Varšavě

Datum aktualizace: 3. března 2023
Společnost Budimex podepsala smlouvou o spolupráci se Střední školou železniční ve Varšavě

Dne 2. března 2023 společnost Budimex podepsala v rámci aktivit zaměřených na studenty středních škol smlouvu o spolupráci se Střední školou železniční ve Varšavě. Tato spolupráce bude zahrnovat společné aktivity ve vědeckotechnické oblasti a v oblasti vzdělávání. Zároveň se největší polská stavební firma otevře pro absolventy této školy a vytvoří pro ně nové profesní možnosti.

 

Je oč se snažit. Do roku 2030 dosáhne hodnota modernizací a výstavby nové železniční infrastruktury 100 mld. PLN! Během nejbližších let se na odbornou praxi dostane několik desítek nejlepších absolventů a studentů této školy.

 

Cílem spolupráce Budimexu jako odborného partnera a Střední školy železniční ve Varšavě je především vzájemná podpora v oblastech, jako je pořádání a účast na vědeckotechnických konferencích a přednáškách, a také pořádání dne otevřených dveří na vybraných stavbách realizovaných společností Budimex.

 

Jedná se o součást programu „Uč se a získávej praxi“. V jeho rámci společnost Budimex navázala úzkou spolupráci s desítkami odborných středních škol v celém Polsku. V rámci této spolupráce budou studenti středních škol zdokonalovat své vědomosti na základě spolupráce se zkušenými techniky různých odborností a budou moci získat praxi na více než 200 stavbách, které společnost Budimex realizuje po celém Polsku i v zahraničí.

 

Společnost Budimex se již mnoho let aktivně podílí na rozvoji mladých lidí prostřednictvím jednotlivých speciálních projektů. Pro seznámení se s plány studentů a studentek stavebních průmyslovek do budoucna a za účelem rozvíjení jejich kompetencí společnost Budimex navázala také spolupráci s nadací „Zwolnieni z Teorii“ (čes. Osvobození od teorie). Společně uskutečnili cestu po školách v celé zemi a připravili autorský program „Praxe, která vám zůstane“. Velkým úspěchem se ukázala být také soutěž Budimex Startup Challenge, která je určená inovativním a mladým technologickým firmám, jež nabízejí výrobky, služby a řešení v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie a ekologických technologií ve stavebnictví. Také byla navázána spolupráce se studenty krakovského gymnázia, kteří zvítězili v soutěži Evropské kosmické agentury.

 

Společnost Budimex již více než deset let podporuje také rozvoj vysokoškolských studentů v oboru, pro které pořádá mj. placené odborné praxe v rámci projektu Akademie Budimex. 1. března proběhlo zahájení další, vylepšené verze programu praxí pro rok 2023 pod heslem „Praxe je měřítkem úspěchu“. Jako každým rokem i letos společnost Budimex připravila 250 míst pro studenty z celého Polska. Kromě studentů stavebnictví je tento program určen také pro studenty hledající praxi mj. v oblasti HR, financí nebo IT.

 

Perspektivy rozvoje železničního sektoru

 

Investice do železnic jsou jednou z klíčových součástí rozvoje polské infrastruktury. Základní investiční program na železnici – Národní železniční program – je každý rok aktualizován a prodlužován (naposledy v prosinci 2022). V současnosti probíhá aktualizace Národního železničního programu na období 2021-2027, která bude zahrnovat plánované projekty do roku 2030. Výše plánovaných investic překročí 100 mld. PLN. Cílovým zdrojem financování je Kohezní fond, program CEF a Národní program obnovy (NPO). Je naplánováno převedení 11 mld. z NPO na projekty Národního železničního plánu. V době čekání na evropské zdroje je pravděpodobné profinancování těchto prostředků z Polského rozvojového fondu. Program Kolej+, který je zpracovaný do roku 2029, potvrzuje závislost investic na železnici na evropských zdrojích. Dalším projektem, kde společnost Budimex absolvovala vstupní kvalifikaci, je Rail Baltica v Lotyšsku.

 

V současnosti je jednou z největších výzev pro železniční odvětví generační mezera v profesích souvisejících mj. s bezpečností provozu, na což reaguje také společnost Budimex spoluprací se Střední školou železniční ve Varšavě.

 

Společnost Budimex je jedním z lídrů železničního stavitelství v Polsku. V současnosti realizuje kontrakty, jako je mj. nové železniční nádraží Varšava Západ, které je jednou z největších investic polských drah – společnosti PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Společnost Budimex také realizuje výstavbu železničního nádraží Přístav Gdyně, stanice Ełk a stanice Czechowice-Dziedzice. V posledních dvou letech společnost Budimex dále dokončila modernizaci železniční tratě Varšava–Lublin, úsek E59 Rokietnica–Wronki a úsek trati E30 Trzebinia–Krzeszowice.