Budimex.pl

Práce na druhé části stavby vodní cesty spojující Viselský záliv s Gdaňským zálivem nabírají na obrátkách

Datum aktualizace: 30. září 2021
Práce na druhé části stavby vodní cesty spojující Viselský záliv s Gdaňským zálivem nabírají na obrátkách

"Jsme již ve druhé fázi vládní investice, která propojí vody Viselské zátoky a přístavu v Elblągu s Gdaňským zálivem. Investice, která umožní, aby na mapě Polska fungovala nová cesta, vodní cesta umožňující plynulou a volnou plavbu pod polskou vlajkou a vlajkami dalších států. Zahájení prací na části plavební dráhy na řece Elbląg je zásadní pro včasnou realizaci dlouhodobého programu přijatého vládou v roce 2016, "- řekl náměstek ministra infrastruktury Marek Gróbarczyk.

 

 V současné době zhotovitel zahájil práce související se zpevněním podloží silnice vedoucí k mostu, který vznikne v Nowakowě. Probíhají také práce na přípravě technologických komunikací a přípravě staveniště z hlediska logistiky.

 

 "Druhá etapa se týká vyztužování břehů řeky Elbląg, rekonstrukci teletechnických a energetických komunikací a také výstavbě části okresní cesty a otočného mostu přes řeku Elbląg. Nyní jsme ve fázi výstavby technologických komunikací a zpevňovacích prací pro silniční násypy, které jsou vyráběny v technologii prefabrikovaných vpustí a přetěžovacích násypů, dále betonových sloupů vyztužených ocelovými profily – sdělil Michał Tersa, zástupce vedoucího kontraktu z Budimex SA. - V další etapě bude provedeno osazení mostu. Po dokončení zpevňovacích prací přistoupíme k výstavbě náspů a podpěr otočného mostu,“ dodal.

V nadcházejících dnech dorazí do přístavu Gdaňsk první přeprava štětovnic z Lucemburska. Štětovnice budou přeloženy na dopravní pontony a dopraveny po vodě na místo stavby nové vodní cesty. Budou použity ke stavbě nového úseku na řece Elbląg. Celková plocha nových stěn a břehů řeky Elbląg bude přes 300 km2. 

 

Následně zhotovitel zahájí beranění, tedy osazení pilot do podloží.

 

"Výstavba vodní cesty spojující Viselský záliv s Gdaňským zálivem vstoupila do druhé etapy, na jejíž realizaci jsme smlouvu podepsali 20. dubna letošního roku. Délka projektu je 24 měsíců. Skládá se ze tří základních prvků– vyztužení břehů řeky Elbląg, mostu v Nowakowě a rekonstrukce městské komunikace vedoucí k tomuto mostu. Most v Nowakowě je postaven za účelem odstranění plavební překážky, která se nachází nad tímto mostem směrem na sever - tzv. plovoucí most. Tento projekt umožní odstranění největších plavebních překážek a rozšíření trati na řece Elbląg podle parametrů uvedených ve stavebním projektu, "- řekl Andrzej Małkiewicz, vedoucí oddělení realizace investic na Námořním úřadu v Gdyni. Nový most bude dlouhý 104,3 m s rozpětím mostních oblouků 2 x 51,5 m.

 

"Práce v rámci druhé části naší investice se přesunuly z přípravné fáze do fáze vlastní realizace v terénu. Na stavbě se objevila těžká technika včetně pilotovacího stroje, který zhotovil betonové sloupy pro komunikaci vedoucí k novému mostu. Práce v rámci této smlouvy zahrnují dříve neregulovanou řeku Elbląg a výměnu pontonového mostu na nový, otočný most, který na rozdíl od současného nebude generovat problémy pro lodní dopravu. Tento most zároveň poskytne možnost pohodlného kontaktu mezi obyvateli Nowakowského ostrova se zbytkem země,“ uvedl Wiesław Piotrzkowski, ředitel Námořního úřadu v Gdyni.

 

Rozsah prací, vyplývajících ze smlouvy, zahrnuje rekonstrukci stávající plavební dráhy na řece Elbląg v délce 10,4 km v rozsahu zhutnění břehů, které v konečném důsledku převezmou protipovodňové funkce zemních násypů, vybudování přístavů usnadňující přístup k řece, a výstavba otočného mostu přes řeku Elbląg ve městě Nowakowo spolu se změnami v uspořádání silnice na úseku 2 km. Samotné bagrování řeky proběhne v rámci další etapy investice, na jejíž realizaci je plánováno vypsání výběrového řízení ještě letos.

 

Řádná implementace ustanovení rozhodnutí o životním prostředí je pro celý projekt klíčová

 

 „Pro celou investiční akci pojmenovanou Stavba vodní cesty spojující Viselský záliv s Gdaňským zálivem bylo vydáno rozhodnutí o podmínkách týkajících se životního prostředí a také rozhodnutí generálního ředitele pro ochranu životního prostředí, které částečně mění výše uvedené ustanovení. Současně se zahájením stavebních prací na druhé části kontraktu byl z pověření zadavatele zahájen ekologický dozor i nad touto částí. Pro účely této smlouvy si zhotovitel zajistil i vlastní ekologický dozor. Zároveň je prováděn také herpetologický dozor a průběžně jsou získávána potřebná rozhodnutí o výjimkách,“ uvedla Dorota Słabek, vedoucí oddělení vlivů investic na životní prostředí Námořního úřadu v Gdyni.

 

Hodnota kontraktu je více než 570 milionů PLN a předpokládaná doba pro jeho realizaci je 24 měsíců (smlouva byla podepsána 20. dubna 2021).

 


 
Rozumím

Tento web používá cookies, díky kterým může lépe fungovat. Přečtěte si o souborech cookies v Politice důvěrnosti stránek