Budimex.pl

Postup prací na výstavbě II. etapy vodní cesty: Elbląg – Gdaňský záliv

Datum aktualizace: 21. února 2022
Postup prací na výstavbě II. etapy vodní cesty: Elbląg – Gdaňský záliv

V dubnu uplyne rok od podpisu smlouvy na realizaci druhé etapy výstavby vodní cesty spojující Viselský záliv s Gdaňským zálivem. Tato etapa investice spočívá ve zpevnění břehů řeky Elbląg, přestavbě telekomunikačních a energetických kolizí, a také ve výstavbě části okresní silnice a otočného mostu přes řeku Elbląg.

 

„Nové řešení infrastruktury bude podnětem k ekonomickému růstu celého regionu. Při této příležitosti stojí za to zdůraznit, že v letošním roce zprovozníme přes 400 km rychlostních komunikací. Nová vodní cesta je součástí celé řady aktivit, které zlepšují možnosti komunikace v Polsku, a to jak v pozemní, tak ve vodní dopravě.“ – řekl ministr infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

„Vládní investice, která spočívá ve vytvoření nové vodní cesty z Gdaňského zálivu do přístavu v Elblągu, bude v souladu s usnesením kabinetu dokončena v roce 2023. Práce v rámci druhé etapy zahrnují, mimo jiné, nové silniční řešení s více než 100metrovým otočným mostem, který odstraní komunikační bariéru v obci Nowakowo." – dodává náměstek ministra infrastruktury Marek Gróbarczyk.

 

V současné době provádí v rámci investice zhotovitel druhé etapy, společnost Budimex, hydrotechnické práce, jako jsou: zhotovení štětové stěny, demoliční práce stávajícího zpevnění, včetně čištění dna a mikropilotové práce, zahájeny byly také železobetonové práce.

 

„Pokračuje stavba nového otočného mostu, který nahradí současný obtížný přejezd do obce Nowakowo. V rámci druhé etapy investice se také provádí zpevnění břehů řeky Elbląg v délce cca 10,5 km s cílem vytvořit novou vodní cestu. Dalším velmi důležitým projektem je výstavba nové okresní silnice délky 1,5 km, která bude napojena na nový otočný most.“ – říká Andrzej Małkiewicz, vedoucí Oddělení realizace investic Námořního úřadu v Gdyni.

 

Byly nainstalovány 4 soupravy pro osazování štětovnic, které pracují na vodě, a 3, které pracují na souši. Mikropiloty jsou instalovány s použitím 3 kotvících zařízení, v brzké době budou aktivována další 3 zařízení, které budou kotvit štětovou stěnu z vody.

 

„V druhé etapě výstavby kanálu na Viselské kose provádíme řadu prací, mj. ty, které jsou spojeny s výstavbou nového mostu v obci Nowakowo. Jedná se o činnosti, jež zahrnují montáž kleští na štětové stěně, přípravu plošin pro zemní výztuž a také výstavbu CFA pilotů pro mostní opěry. Provádíme také práce spojené s přípojkami, odstraňováním kolizí a také vodovodní a sanitární instalace." – říká Bartosz Michalski, stavbyvedoucí společnosti Budimex S.A.

 

Na místě se nachází asi 12 plavidel – pontonů, které obsluhují tlačné remorkéry. Bude zapuštěno více než 9 500 štětovnic a více než 4 500 mikropilotů, jejichž celková délka překračuje 163 km.

 

„Nowakowo, na jehož území probíhá druhá etapa investice, je ostrov spojený s pevninou pontonovým mostem, který v době před realizací investice představoval navigační překážku. Nový otočný most s rozpětím 103 metrů se bude otáčet kolem svislé osy, tedy bude otočný, a nikoliv zvedací. Součástí výstavby mostu má být také řešení silničních napojení. Jde o třetí otočný most postavený v rámci celé investice. Další dva byly provedeny v rámci první fáze konsorciem NDI/Besix. Jižním jsme mohli projíždět přes staveniště do prosince loňského roku, nyní provoz probíhá po Severním mostě.“ – komentuje Wiesław Piotrzkowski, ředitel Námořního úřadu v Gdyni.

 

Zhotovitelem druhé etapy výstavby vodní cesty spojující Viselský záliv s Gdaňským zálivem je společnost Budimex S.A. Hodnota kontraktu přesahuje částku 574 mil. PLN a předpokládaná doba jeho realizace je 24 měsíců (smlouva byla podepsána 20. dubna 2021).

 

První etapu, která zahrnuje práce v Gdaňském zálivu, Viselské kose a Viselském zálivu, provádí konsorcium NDI/Besix. Investor, Námořní úřad v Gdyni, v současné době připravuje nové výběrové řízení na třetí etapu – prohloubení vodní cesty ve Viselském zálivu. Po dokončení projektu umožní nová vodní cesta vplout do přístavu v Elblągu plavidlům s délkou až 100 metrů, šířkou 20 metrů a ponorem 4,5 metru.