Budimex.pl

Pět cen pro Budimex na galavečeru Stavba roku 2020

Datum aktualizace: 4. října 2021
Pět cen pro Budimex na galavečeru Stavba roku 2020

Budimex získal až pět ocenění Stavba roku 2020, známých také jako stavební Oscary. Polský svaz stavebních inženýrů a techniků ocenil nejlepší stavby v Polsku z hlediska inženýrství, dokončené v roce 2020.

 

Budimex získal nejvíce ocenění ze všech generálních dodavatelů. Svaz stavebních inženýrů a techniků ocenil následující investice, které Budimex realizoval:

 

• Nádrž Racibórz Dolny v Ratiboři
• I. etapu přestavby obchodně administrativního centra Monopolis v Lodži na ul. Dr Stefana Kopcińskieho 62
• Wola Retro ve Varšavě na ul. Skierniewicke 16/20
• Modernizace železniční stanice Idzikowice
• Komunikační centrum včetně informačního systému pro cestující v Kielcích na ul. Czarnkowske 12

 

Titul Stavba roku se uděluje 45 nejlepším stavbám v Polsku. Zvláštní porota po technické návštěvě staveniště posuzuje kvalitu prací, organizaci stavby a dobu její realizace, technické a technologické řešení procesu realizace, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, průběh a formu financování investice, náklady na realizaci stavby objektu, formální a právní řešení v investičním procesu, podíl investora na realizaci stavby a vliv investice na životní prostředí a ekonomiku regionu.

 

Investice oceněná v soutěži – vodní nádrž Racibórz Dolny je největší hydrotechnickou investicí v Polsku. Zadal ji Krajský vodohospodářský úřad v Gliwicích. Na jeho stavbu bylo použito více než 6,8 milionu tun půdy, která by se vešla do 130 960 nákladních vagónů.

 

Další oceněná investice – Monopolis v Lodži – je jednou z technologicky nejvyspělejších revitalizačních staveb nejen v Polsku. Investice také získala „realitního Oscara“ během slavnostního předávání prestižních cen MIPIM v Paříži. Tento projekt byl oceněn po boku čtyř nejlepších investic v Singapuru, Montrealu a Bangkoku. Základním předpokladem projektu bylo obnovit integritu celé postindustriální oblasti Zakład Spirytusowy Polmos. Příprava objektů pro nové funkce byla stejně důležitá jako zachování jejich původního vzhledu.

 

Oceňovaná Wola Retro ve Varšavě je také „kancelářskou“ investicí, realizovanou ve varšavské čtvrti Wola. Jedná se o spojení dvou budov – předválečné modernistické budovy s novou desetipatrovou administrativní budovou. Objekt kombinuje zajímavý design s vysokou kvalitou zpracování.

 

Modernizace železniční stanice Idzikowice zahrnovala modernizaci svršku s odvodněním, trakční sítě, elektroenergetiku, zařízení pro řízení železničního provozu, teletechniku ??a výstavbu dispečinku včetně přístavby haly pro poruchovou a servisní divizi PKP PLK. Práce byly realizovány v rámci projektu "Modernizace železniční trati č. 4 - Centrální trať II. etapa" zaměřeného na přizpůsobení jedné z nejvýznamnějších železničních tratí v Polsku na rychlost 250 km/h.

 

Komunikační centrum v Kielcích je pro město a region symbolickou a významnou investicí do infrastruktury, která přispěla ke zvýšení komfortu cestujících. Hlavním úkolem generálního dodavatele během rekonstrukce objektu bylo zachování původního vzhledu stanice, tedy zachování jejího charakteristického tvaru talíře.


 
Rozumím

Tento web používá cookies, díky kterým může lépe fungovat. Přečtěte si o souborech cookies v Politice důvěrnosti stránek