Budimex.pl

Komentář předsedy představenstva společnosti Budimex Artura Popka k výsledkům hospodaření skupiny Budimex za rok 2022

Datum aktualizace: 28. února 2023
Komentář předsedy představenstva společnosti Budimex Artura Popka k výsledkům hospodaření skupiny Budimex za rok 2022

V roce 2022 skupina Budimex zaznamenala nárůst výnosů o 8,9 %. Toho dosáhla především díky většímu objemu výnosů v segmentu stavebnictví, zejména pak v oblasti pozemních a inženýrských staveb, a díky výnosům společnosti Mostostal Krakov. V segmentu služeb rostly v roce 2022 výnosy meziročně o 4,9 %.


Skupina Budimex vytvořila provozní zisk ve výši 562 mil. PLN při rentabilitě 6,5 %. Zisk před zdaněním skupiny Budimex dosáhl 649 mil. PLN při rentabilitě 7,5 %. K rentabilitě na úrovni zisku před zdaněním přispělo výrazné zlepšení výsledku z finanční činnosti v důsledku zvýšení průměrné úrokové sazby z peněžních prostředků investovaných skupinou Budimex.

 

Skupina Budimex (mil. PLN)

Výkaz zisků a ztrát

2022

2021

meziročně

Výnosy

8 619

7 911

8,9 %

Provozní zisk

562

587

-4z2 %

% výnosů

6,5 %

7,4 %

-0,9 p. b.

Zisk před zdaněním

649

554

17,0 %

% výnosů

7,5 %

7,0 %

0,5 p. b.

Zisk po zdanění*

z běžné činnosti

534

451

18,5 %

% výnosů

6,2 %

5,7 %

0,5 p. b.

*připadající na akcionáře ovládající osoby

ukončená činnost

0

521

n/a

 

Stavebně-montážní výroba v Polsku se v prvním pololetí roku 2022 meziročně zvýšila o 19,9 % (v běžných cenách) z hodnoty 117,1 mld. PLN v r. 2021 na 140,4 mld. PLN v r. 2022. V segmentu pozemních staveb realizovaná výroba rostla až o 24,6 %, zatímco v oblasti inženýrských staveb činil nárůst 15,5 %. Je nutné uvést, že dynamika růstu výroby ve stálých cenách (bez efektu růstu cen stavebně-montážních prací) byla mnohem nižší a dosáhla 6,2 %.

 

Segment stavebnictví

Statistické údaje (mld. PLN)

1–12 2022

1–12 2021

meziročně

Realizovaná výroba

140,4

117,1

19,9 %

Pozemní stavby

69,7

56,0

24,6 %

podíl

49,7 %

47,8 %

1,9 %

Inženýrské stavby

70,6

61,1

15,5 %

z toho: silnice

26,9

21,9

22,8 %

z toho: železnice

8,4

7,8

7,4 %

podíl

50,3 %

52,2 %

-1,9 %

 

 

Výnosy skupiny Budimex v segmentu stavebnictví dosáhly 7,821 mil. PLN.

 

Segment stavebnictví (mil. PLN)

Výkaz zisků a ztrát

2022

2021

meziročně

Výnosy

7 821

7 282

7,40/0

Provozní zisk

471

446

5,8 %

% výnosů

6,0 %

6,1 %

-0,1 p. b.

Zisk před zdaněním

552

410

34,6 %

% výnosů

7,1 %

5,6 %

1,5 p. b.

Zakázková náplň

13 290

12 977

2,4 %

Uzavřené smlouvy

7 879

7 002

12,5 %

 

 

 

V roce 2022 bylo stavebnictví pod silným tlakem mnoha nepříznivých vnějších faktorů. I přes obtíže na trhu, jaké představovalo přerušení dodavatelských řetězců, nedostatek stavebních pracovníků, výrazně zpomalení investic do staveb pro bydlení a u municipalit, byly výnosy skupiny Budimex v segmentu stavebnictví podstatně vyšší než loni. Vysoce a vhodně diverzifikovaná zakázková náplň na začátku roku 2022, ale také promyšlená nákupní politika a příznivé počasí umožnily navýšit výnosy o více než 7 %.

 

Ve druhém pololetí 2022 jsme zaznamenali stabilizaci cen klíčových vstupů a v některých případech (mj. ocel) také pokles oproti úrovním dosahovaným několik týdnů po vypuknutí války. Efekt zvýšení nákladů byl částečně kompenzován vyšší valorizací cen stavebních zakázek. Zodpovědná kontraktační strategie a jí odpovídající nákupní strategie nám umožnily minimalizovat ztráty spojené s aktuální situací na trhu.

 

Rentabilitu pomohly udržet vyšší úrokové výnosy v rámci finanční činnosti.

 

Udrželi jsme si také stabilní pozici na trhu díky intenzivnímu úsilí v oblasti akvizice nových zakázek. V lednu 2023 dosahovala hodnota podepsaných a na podpis čekajících projektů téměř 6 mld. PLN, což by mělo zajistit stabilní zakázkovou náplň. K těmto zakázkám patří mj. železniční trať 201 Kościerzyna-Somonino (1 284 mil. PLN), obchvat Zabierzów (549 mil. PLN), silnice I75 Šaľa na Slovensku (374 mil. PLN), nebo železniční trať 104 Chabówka-Nowy Sącz (366 mil. PLN). V roce 2022 jsme získali kontrakty na téměř 7,9 mld. PLN a ke konci roku 2022 zakázková náplň skupiny Budimex měla hodnotu 13,3 mld. PLN.

 

Skupina Budimex uzavřela rok 2022 s čistou hotovostní pozicí na úrovni více než 3,1 mld. PLN, což je naše konkurenční výhoda na trhu a umožňuje nám i v těžkých dobách investovat do rozvoje naší skupiny a investičně vstupovat do nových záměrů. V červnu 2022 jsme vyplatili zbývající dividendu za rok 2021 ve výši 23,47 PLN na akcii. Díky tomu celková dividenda za rok 2021 dosáhla rekordních 38,37 PLN na akcii. Stabilní finanční situace a vysoká zásoba hotovosti skupiny Budimex podpořily rozsáhlé investice do modernizace a rozšíření technického vybavení společnosti Budimex S.A. a ostatních firem skupiny. Předmětem těchto investic byla mj. moderní železniční technika, stavební stroje a strojní vybavení pro plnění servisních smluv v segmentu služeb

 

V roce 2022 segment služeb zaznamenal zvýšení výnosů a zároveň i rentability.

 

Segment služeb (mil. PLN)

Výkaz zisků a ztrát

2022

2021

meziročně

Výnosy

821

783

4,9 %

Provozní zisk

92

82

12,8 %

% výnosů

11,2 %

10,4 %

0,8 p. b.

Zisk před zdaněním

99

84

17,9 %

% výnosů

12,1 %

10,7 %

13 p. b.

 

 

Výnosy skupiny FBSerwis, která je klíčovým aktivem segmentu služeb (výsledky segmentu služeb zahrnují také několik menších společností, včetně Budimex Parking Wrocław), dosáhly 818 mil. PLN, tedy o 4,8 % více než vloni. Provozní zisk skupiny FBSerwis dosáhl 93 mil. PLN při rentabilitě 11,4 %.

 

Výhled trhu

V minulém roce čelil celý stavební sektor drastickému nárůstu cen materiálů, energie a pohonných hmot a rostoucí celkové inflaci. Inflační indexy zůstávají i nadále vysoké. Přestože většina predikcí na nejbližší kvartály byla revidována dolů, jejich rozpětí a nejistota zůstávají stále vysoké. Proto je velmi důležité pokračovat v práci na mechanismu valorizace cen u dlouhodobých zakázek.

 

Se znalostí pravidel, jakými se řídí v současnosti trhy v Polsku a ve světě, pozorně sledujeme okolí a postupně rozvíjíme naši podnikatelskou strategii. Díky zkušenostem, které nám dala pandemie COVIDu-19, víme, že jedinou možností, jak úspěšně čelit stagnaci, je zaměřit se na nepřetržitý rozvoj. Události, jichž jsme dnes svědky a které potvrzují evropské agendy, mj. Fit for 55, nebrání evropským ekonomikám v tom, aby nadále sledovaly trendy vytýčené v posledních letech. Po každé krizi následuje odraz ode dna a zrychlení, což nám ukázal začátek roku 2022.

 

Zapojení do aktivit v oblasti udržitelného rozvoje považujeme za povinnost firmy, která ovlivňuje životní podmínky místních komunit a spoluvytváří národní hospodářství. Energetický trh dnes prochází transformačním procesem, který umožňuje účast firem z jiných hospodářských odvětví, což by ještě před dvěma roky bylo stěží možné.  Proto intenzivně pracujeme na zvýšení energetické efektivity běžné činnosti naší skupiny. Ve spolupráci s našimi partnery a v rámci interních procesů vyhledáváme inovace a technologie, které zvyšují environmentální neutralitu a efektivitu našich stavebních procesů. Postupně zvětšujeme podíl druhotného využití odpadů, který v současnosti dosahuje 50 %. Na našich stavbách zavádíme řešení v oblasti úspor energie a OZE. Sledujeme také rozvoj technologií v oblasti energeticky úsporného stavebnictví a podněcujeme investory, aby je implementovali již ve fázi projektové přípravy.

 

V zeleném kompetenčním pilíři naší skupiny jako investor vlastníme společností Magnolia Energy a Fotowoltaika, které zastřešují výstavbu větrné a fotovoltaické farmy s celkovým výkonem přesahujícím 20 MW. V roce 2022 jsme jako generální dodavatel postavili větrnou farmu v Drachowu. Aby se v Polsku mohla rozvíjet nízkoemisní doprava, potřebuje vhodnou infrastrukturu. Proto společnost Budimex Mobility, která je členem naší skupiny, za necelý rok zainvestovala do 109 elektrických nabíječek, které hodlá zprovoznit v prvním čtvrtletí 2023 ve městech Štětín, Poznaň, Bydhošť a Gorzów Wielkopolski.

 

Účastníme se také procesu přípravy výstavby jaderné elektrárny se strategickými partnery, jako je americká společnost Westinghouse.

 

Účast skupiny Budimex na trhu OZE vnímáme jako součást posilování energetické efektivity a podnikatelského portfolia společnosti. Zelená energie je oblast, která si v nejbližších letech vyžádá obrovské investice, a naše společnost má kapitál, který je umožní realizovat v potřebném měřítku.

 

Postupně budujeme naší pozici také v sousedních zemích. Na slovenském trhu jsme získali a zahájili realizaci největší slovenské zakázky na výstavbu dálnice (v režimu „redesign and build“), tedy zakázky D1 Bratislava–Triblavina s hodnotou 111 mil. EUR. V Německu založená společnost Budimex Bau GmbH získala v roce 2022 stavební projekty v hodnotě převyšující 70 mil. PLN. Usilujeme o další projekty v Česku a v Lotyšsku. Rozvíjíme naše kompetence a v Polsku získáváme nové zakázky v segmentu hydrotechniky. V roce 2022 jsme podepsali smlouvu o DCT Gdaňsk (Baltic Hub), který se po svém dokončení stane jedním z největších kontejnerových terminálů v Evropě. Neméně důležitým a silně se rozvíjejícím stavebním segmentem naší skupiny byl také segment vojenských staveb.

 

Aktuální zakázková náplň skupiny Budimex plně zajišťuje pracovní náplň na další dva roky. Nové kontrakty (zejména zakázky v režimu „design and build“) zpevňují základ pro nejbližší roky. Následující kvartály mohou představovat výzvu pro celý sektor, pokud jde o akvizici zakázek. Na jedné straně pozorujeme potíže s financováním železničních projektů a rostoucí konkurencí v silničním segmentu. Na druhé straně v pozemním stavebnictví již několik kvartálů drasticky klesá počet zahajovaných bytových projektů. Vysoce a dobře diverzifikovaná zakázková náplň umožňuje naší společnosti zodpovědně přistupovat ke zpracování dalších nabídek. Očekáváme, že nastolené směry rozvoje, včetně expanze na zahraničních trzích a posílení pozice v hydrotechnickém a vojenském segmentu, nám umožní udržet dlouhodobý trend růstu zakázkové náplně a výnosů stavebního segmentu. Očekáváme, že dalším impulsem růstu stavebního segmentu se stanou naše vlastní projekty v oblasti OZE.
 

Na nejbližších 10 let jsou v Polsku naplánovány investice v hodnotě více než 1 bilionu PLN, což dovoluje stavebnímu odvětvi hledět do budoucna optimisticky. Celý sektor má stále slibné perspektivy. Další vývoj je podmíněn přístupem k fondům EU a překlenovacím fondům. Finanční politiku státu mohou podpořit také zdroje soukromých investorů. Dlouhodobou příležitostí pro odvětví bude také zapojení do obnovy Ukrajiny. Ukrajinské vedení a Evropská investiční banka uvádějí, že celkové náklady na projekty poválečné obnovy Ukrajiny přesáhnou 1 bilion USD.
 

Společenská zodpovědnost

Jako společensky zodpovědná firma realizujeme projekty v celém hodnotovém řetězci ESG – prosazujeme rovné podmínky práce a odměňování, klademe velký důraz na bezpečnost našich pracovníků a aktivity ve prospěch nejbližšího okolí. Rok 2022 byl v oblasti naší společenské odpovědnosti mimořádný. Zapojili jsme se do finanční a hmotné pomoci Ukrajině. Její hodnota dosáhla téměř 3 mil. PLN. Zvlášť vysoké bylo zapojení našich pracovníků. Letošní program Grant pro dobrovolníky s účastí našich pracovníků byl věnován hlavně naším východním sousedům.

 

Byli jsme aktivní také v oblasti zvyšování finančních standardů. Společnost Budimex podepsala smlouvu v rámci programu spolupráce se státní daňovou správou. Účast v tomto programu je potvrzením toho, že daňové postupy a procesy uplatňované v Budimexu a dohled na vypořádání daní splňují nejvyšší požadavky.

 

Na základě hodnocení 300 největších subdodavatelů ve stavebnictví získala společnost Budimex první místo mezi deseti předními generálními zhotoviteli jako partner ke spolupráci a také jako nejlepší partner z hlediska finančních podmínek a lhůt splatnosti. Zapojili jsme se také do programu Partnerství ve prospěch naplnění cílů udržitelného růstu Agenda 2030, který realizuje polské Ministerstvo pro rozvoj a technologii. Agenda 2030 představuje strategii globálního rozvoje do roku 2030, sestávající ze 17 cílů udržitelného rozvoje odpovídajících cílům ESG.

 

Společenská odpovědnost podnikání zahrnuje v Budimexu také dlouhodobé projekty podporující mj. obyvatele komunit v okolí realizovaných staveb. Zprovoznili jsme celkově čtyřicátou Zónu rodičů, tentokrát v Samostatném veřejném zdravotnickém zařízení okresní nemocnice v obci Pisz a další ve Vojvodské dětské nemocnici J. Brudzińského v Bydhošti.

 

Pokračujeme také v našich víceletých sociálních programech. Vzdělávací program Hello ICE, který se zaměřuje na bezpečnost dětí v silničním provozu, získal patronát Ministerstva sportu a cestovního ruchu.
 

Dokončili jsme druhou edici programu „Dům ze srdce“ v Brusech v Pomořském vojvodství. V rámci tohoto projektu jsme pomohli osmičlenné rodině, která se potýká s obtížnou finanční situací a zdravotními potížemi dvou dětí. Společnými silami jsme s dalšími stavebními firmami dokončili a vybavili dům pro paní Iwonu a pana Krzysztofa.
 

Naše stavby získaly několik prestižních stavebních cen: 7 cen v soutěži „Stavba roku 2021“, neboli Stavební Oskaři, a 2 ceny „Modernizace roku“. Některé oceněné stavby: Centrum výzkumu a vývoje PKN Orlen v Płocku, nádraží PKP S.A. v Bělostoku a Rotherovy mlýny v Bydhošti. Společnost Budimex také získala výroční cenu Federace polských podnikatelů – Lídr udržitelného rozvoje. Tato cena byla udělena za aktivity společnosti Budimex v oblasti životního prostředí, cirkulární ekonomiky, nízkouhlíkového hospodářství a za společenské aktivity. Zapojujeme se také do ekologických aktivit. V rámci programu Zastávka zeleň vysadíme ve Varšavě společně s bytovými družstvy a společenstvími vlastníku 400 nových stromů. Strategie společnosti Budimex usiluje mj. o to, být dobrým sousedem, hostem a partnerem pro místní komunity.

 

V roce 2022 jsme podpořili úpravy okolí budov v rámci 43 projektů ve městech: Ełk, Štětín, Bydhošť, Krakov, Varšava, Dolice u Štětína, Bělostok, Narewka u Hajnówky, Czechowice–Dziedzice, Suwałki, Marki u Varšavy, Słupca u Koninu a Strachocin. Celková hodnota naší podpory dosáhla téměř 2 mil. PLN.