Budimex.pl

Komentář Artura Popko – předsedy představenstva společnosti Budimex SA k finančním výsledkům za rok 2021

Datum aktualizace: 23. února 2022
Komentář Artura Popko – předsedy představenstva společnosti Budimex SA k finančním výsledkům za rok 2021

S výsledky, kterých jsme dosáhli v roce 2021, jsme velmi spokojeni. Přes složité podmínky na trhu, které byly způsobeny důsledky pandemie nemoci COVID-19, a rostoucími cenami klíčových materiálů, jsme zaznamenali nárůst hrubého zisku naší skupiny v rámci pokračujících činností (tedy stavební činnosti a poskytování služeb) ze 427 mil. PLN v roce 2020 na 554 mil. PLN v roce 2021, při současném zvýšení rentability z 5,5 % na 7,0 %. Tak dobrý výsledek vyplývá ze zlepšení výsledků stavební části a také z vyúčtování výsledku na transakcích mezi stavebním a developerským sektorem ve výši 68 mil. PLN v souvislosti s prodejem Budimex Nieruchomości.

Budimex Group (PLN million)

Profit and loss account

2021

2020

comparative

YoY

Sales

7,911

7,709

2.6%

Operating profit

587

447

31,2%

% of sales

7.4%

5.8%

1.6% pp.

Gross profit

554

427

29.8%

% of sales

7.0%

5.5%

1.5% pp.

Net profit

972

459

111.5%

% of sales

12.3%

6.0%

6.3% pp

* for shareholders of the Parent Entity

 

 

 

 

continued operations

 451                  

302

49%

discontinued operations               

 521

158

230%

 

Zaznamenali jsme nárůst příjmů z prodeje skupiny. Příjmy v sektoru poskytování služeb již několikátý rok v řadě rostly ve dvouciferném řádu (+28 %), kdežto ve stavebním sektoru jsme zaznamenali mírný pokles (-3 %), přičemž v samotném čtvrtém čtvrtletí byly, v souladu s naším očekáváním, příjmy ve stavebním sektoru vyšší o 7 % ve srovnání se stejným obdobím v předcházejícím roce.

 

Stavební a montážní výroba v roce 2021 (v běžných cenách) meziročně vzrostla o 7,9 % z úrovně 108,5 mld. PLN v roce 2020 na 117,1 mld. PLN v roce 2021. V sektoru budov vzrostla produkce uvedená na trh o 5,0 %, kdežto v oblasti infrastrukturálního stavebnictví se projevil nárůst až o 10,7 %.

 

Construction sector

Statistical data (PLN billion)

2021

 2020

YoY

Sold production

117.1

108.5

7.9%

Buildings

56.0

53.3

5.0%

share

47.8%

49.1%

-1.3% pp.

Engineering

61.1

55.2

10,7%

of which: roads

21.9

20.7

5.8%

of which: railways

7.8

7.6

2.6%

share

52.2%

50.9%

1.3% pp

 

V rámci obecného stavebnictví vzrostla hodnota produkce uvedené na trh jak v bytovém sektoru (+7,2 %), tak v nebytovém sektoru (+3,7 %). Ve většině oblastí nebytového stavebnictví jsme zaznamenali nárůst (hotely +9,7 %, kancelářské budovy +11,6 %, průmyslové stavby +16,6 %). Snížení ročního objemu produkce uvedené na trh se týkalo především stavebnictví v sektoru obchodu a služeb (-16,0 %). Hodnota produkce uvedené na trh v sektoru inženýrských staveb vzrostla ve všech oblastech (silniční doprava, železniční doprava, hydrotechnika, přenos plynu a energie), kromě části, která se týká výstavby letišť.  

 

Prodej stavebního sektoru skupiny Budimex byl 7 282 mil. PLN (-3,4 % r/r) při dosaženém zlepšení hrubé rentability ze 4,9 % na 5,6 %.

 

Construction segment (PLN million)

Profit and loss account

2021

 2020

YoY

Sales

7,282

7,539

-3.4%

Operating profit

% of sales

446

6.1%

388

5.1%

15.0%

1.0% pp.

Gross profit

% of sales

410

5.6%

372

4.9%

15.0%

0.7% pp.

Order portfolio            12,977

12,721

2.0%

Contracting

7,002

8,976

-22%

 

Měřítko realizovaných příjmů z prodeje v roce 2021 v sektoru stavebnictví je o něco nižší, než bylo za stejné období v předcházejícím roce. Přičemž stojí za to poznamenat, že dynamika propadu v prvním pololetí byla
-10,4 % (s ohledem na nepříznivé atmosférické podmínky v prvním čtvrtletí a také s ohledem na pandemií prodlouženou čekací dobu, která souvisela s vyřízením stavebních povolení několika podstatných zakázek z oblasti silniční dopravy) a ve druhém pololetí byla kladná a dosáhla hodnoty +2,3 % ve srovnání se stejným obdobím v roce 2020.

 

Menší počet smluv a kontraktů v roce 2021 vyplýval hlavně z menšího počtu vyhlášených výběrových řízení v sektoru železniční výstavby. Doufáme, že změna zdrojů financování železničních investic a nově vyhlášená výběrová řízení na začátku roku 2022 tuto situaci zásadním způsobem změní. Hrubá rentabilita stavebního sektoru byla vyšší a dosáhla 5,6 % a ve srovnání se stejným obdobím v předcházejícím roce, kdy dosáhla 4,9 %.

 

Po období intenzivního růstu cen stavebních materiálů pozorujeme v současné době jejich stabilizaci. U zakázek, které společnost podepsala v roce 2020, je stabilizovaná rentabilita možná díky mechanismům částečné valorizace a také díky politice zajištění cen klíčového sortimentu.

 

V roce 2021 jsme získali zakázky v hodnotě přesahující 7 mld. PLN. Naší prioritou je neměnně péče o rentabilitu portfolia objednávek. V „čekárně“ máme další zakázky, jejichž hodnota přesahuje 2 mld. PLN. Ke konci prosince 2021 dosahovala hodnota portfolia objednávek úrovně 13 mld. PLN.

 

Skupina Budimex ukončila rok 2021 s hotovostní položkou netto na úrovni 2,6 mld. PLN. V červnu 2021 jsme vyplatili dividendy v celkové výši 426 mil. PLN, což je 16,70 PLN za jednu akcii. 18. října 2021 jsme navíc vyplatili zálohu na dividendy za rok 2021, a to 14,90 PLN za jednu akcii (tedy přes 380 mil. PLN). Byl to již třináctý rok v řadě, kdy jsme se o zisk rozdělili s akcionáři.

 

Rok 2021 byl dalším rokem intenzivního růstu skupiny FBSerwis, která podstatně zvýšila příjmy z prodeje, přičemž si udržela vysokou rentabilitu.

                                                                                                    

Service segment

Profit and loss account

2021

2020

YoY

Sales

783

612

27.9%

Operating profit

% of sales

82

10.4%

79

12.8%

3.9%

-2.4% pp.

Gross profit

% of sales

84

10.7%

73

11.9%

15.2%

-1.2% pp

 

Příjmy skupiny FBSerwis, která je klíčovým aktivem v rámci sektoru poskytování služeb (výsledky sektoru poskytování služeb obsahují také činnost společnosti Budimex Parking Wrocław), dosáhly 780 mil. PLN a vůči předcházejícímu roku vzrostly o 27,9 %. Dosažený objem prodeje byl mnohem vyšší než naše plány, což vyplývalo především ze zvýšených objemů v sektoru zpracování odpadů. Hrubý zisk byl 81 mil. PLN ve srovnání se 74 mil. PLN v roce 2020.

 

Pracujeme na zvýšení hospodářského potenciálu skupiny FBSerwis, mezi jinými investicemi do rozšíření stávajících technologií zpracování odpadů a skládek odpadů. Díky tomu jsme schopni zvyšovat měřítko činnosti s využitím zdrojů, které již vlastníme. Nezávisle jsou také vedeny akviziční projekty. V tomto okamžiku hledáme společnosti, které nám pomohou realizovat stávající úkoly a současně přispějí ke zvýšení příjmů z prodeje tak, abychom v roce 2026 dosáhli 1 mld. PLN a současně udrželi úroveň rentability.

 

Rok 2021 jsme uzavřeli s vysokou hodnotou portfolia objednávek na úrovni 13 mld. PLN.

 

Pokud analyzujeme úroveň zakázek v „čekárně“, které plánujeme podepsat v nejbližších měsících, máme do značné míry zajištěnou práci do konce roku 2023, a proto k novým nabídkám přistupujeme selektivně, pečlivě a zodpovědně provádíme nákladové kalkulace, zejména v prostředí dynamicky se měnících cen.

 

Rok 2021 přinesl podstatné navýšení materiálových nákladů, zejména v prvních dvou čtvrtletích. Aktuální ceny klíčového sortimentu již nevykazují takovou dynamiku změn, avšak s ohledem na rostoucí ceny pohonných hmot, energií a emisních povolenek, je nutné se připravit na další nárůsty, i když pravděpodobně ne tak drastické, jak tomu bylo v loňském roce. Pozitivně hodnotíme vliv valorizačních klauzulí, které alespoň částečně kompenzují růst materiálových nákladů. Vidíme však, že v současné makroekonomické situaci je valorizační limit na úrovni 5 % nedostačující. Jsme rádi, že objednatelé u nových zakázek tento limit zvyšují.

 

Rok 2021 byl obdobím intenzivního růstu skupiny Budimex a přípravy na zahraniční expanzi, a to v souladu s vnitřními předpoklady. V rámci plánovaných aktivit na německém, českém a slovenském trhu jsme založili cílové společnosti. Na německém trhu jsme podepsali první zakázku. Dalším milníkem bude vyhraná zakázka na českém a slovenském trhu, kde jsou našimi cíli především projekty v oblasti silniční dopravy a hydrotechnické projekty.

 

V souladu s přijatým směrem rozvoje skupiny Budimex důsledně pracujeme na projektech fotovoltaických a větrných elektráren, a to jak na pevnině, tak na moři. 22. února 2022 jsme dokončili kupní nákup společnosti realizující projekt výstavby větrné elektrárny o výkonu až 7 MW. Je to pro nás první, velmi důležitý krok, který znamená vstup společnosti Budimex do sektoru výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v projektech s vysokými výkony. Nový projekt v portfoliu společnosti Budimex předpokládá výstavbu větrné elektrárny, která se bude skládat ze 2 větrných turbín, s odhadovanou roční výrobou překračující 25 GWh.

 

Naším cílem v nejbližším roce je udržet si pozici lídra v klíčových sektorech stavebního trhu. Při pohledu na současné portfolio objednávek očekáváme, že další čtvrtletí, a ve výsledku také celý rok 2022, by měly přispět k udržení vysoké úrovně prodeje. V loňském roce jsme ukončili také několik složitých zakázek, což by mělo umožnit dosažení rentability překračující tržní ukazatele.

 

Plánujeme další investice v oblasti OZE při současném vstupu na zahraniční trhy, v souladu se směry rozvoje přijatými skupinou Budimex. Vysoká hotovostní položka, která obsahuje mj. peněžní prostředky z titulu prodeje Budimex Nieruchomości, poskytuje široké investiční možnosti, které budou podporovat vstup do nových oblastí.

 

Skupina Budimex investuje také do inovativních řešení, včetně zelených technologií, tedy takových, jejichž cílem je snížení uhlíkové stopy. Plánujeme, aby do roku 2030 pocházela celá naše spotřebovaná energie ze zelených zdrojů. Analyzujeme také investice do mladých technologických společností, které působí proekologicky. V rámci soutěže Budimex Startup Challenge jsme zvolili 5 společností a zavázali jsme se ke spolupráci s nimi.

 

K našim realizacím přistupujeme pečlivě s důrazem na dodržení smluvních termínů, nezapomínáme však při tom na kreativitu a inovativnost, neustále směřujeme k rozvoji klíčových oblastí působení naší společnosti a také ke zvyšování její konkurenceschopnosti. V současné době testujeme možnost opětovného využití stavebního odpadu, např. asfaltového recyklátu ve stavebním procesu, nahrazujeme klasické materiály kompozity nebo ekologickými náhradami, využíváme také možností prefabrikace. Stále častěji používáme takové moderní technologie, jako jsou drony, 3D skenování, robotizaci procesů, BIM nebo pokročilý software pro správu investic.

 

Přes náročné okolní podmínky dodržujeme smluvní závazky a provádíme svěřené úkoly v souladu se smluvními ujednáními, přičemž pečujeme o kvalitu a dodržení nejvyšších ekologických a sociálních standardů. V roce 2021 byly naše snahy oceněny mnoha cenami, včetně soutěže Diamenty Sustainable Economy v kategorii Lídr udržitelného stavebnictví. Získali jsme také dokonce pět cen Stavba roku 2020, což je nejvíc mezi generálními dodavateli staveb. Naše stavba nového bloku v elektrárně v Turově byla vyhodnocena Státní inspekcí práce jako nejbezpečnější staveniště v roce 2021.

 

Společnost Budimex vede již mnoho let projekty, které slouží k jejímu udržitelnému rozvoji. V roce 2021 jsme vyhlásili „Strategii CSR na období let 2021–2023“, která se odvolává na Cíle udržitelného rozvoje OSN.

 

Přes přetrvávající pandemii jsme v roce 2021 i nadále rozvíjeli své autorské společenské programy, tedy „Rodičovskou zónu. Budimex dětem“ a také „Hello ICE. Budimex dětem“. V rámci programu Hello ICE byly v dalších 4 lokalitách realizovány 3D přechody pro chodce a více než 1700 dětí se zúčastnilo dnů bezpečnosti, které byly organizovány naší společností. Společnost Budimex zprovoznila k dnešnímu dni 39 Rodičovských zón v dětských odděleních polských nemocnic. V roce 2021 vzniklo 5 Rodičovských zón (v Białymstoku, Świeciu, Lublinie, Włocławku a Środzie Śląskiej).

 

V loňském roce jsme zahájili také druhou edici programu „Domov ze srdce“, ve kterém spojujeme svoje síly s jinými společnostmi, abychom postavili, vybavili a předali dům rodině s mnoha dětmi, která žije v obci Brusy v Pomořském vojvodství. Nový dům bude životním prostorem, ve kterém budou mít děti vhodné podmínky k učení a rozvoji svých schopností. Úkolem tohoto projektu – gesta od srdce – je pomoc rodinám s mnoha dětmi, které se nacházejí ve složité materiální situaci, a současně je vyzvou pro jiné společnosti k zahájení podobných charitativních projektů, jež směřují k této skupině potřebných.

 

Další rok v řadě, ve kterém jsme v rámci pokračujících činností dosáhli čistého výsledku 451 mil. PLN, nám umožňuje další posílení stabilní pozice skupiny a je pozitivní perspektivou pro její další efektivní činnost.