Budimex.pl

Další bezpečný přechod pro chodce od Budimexu

Datum aktualizace: 16. září 2021
Další bezpečný přechod pro chodce od Budimexu

Budimex u příležitosti začátku školního roku pokračuje v pilotním projektu malování 3D přechodů. V Boguszów-Gorce byl právě vybudován další trojrozměrný přechod pro chodce, realizovaný v rámci programu Hello ICE – Budimex pro děti. Po Bartoszycích, Lesznowole, Miechowě, Sanoku a Čenstochové se jedná o šesté město v Polsku, které toto řešení, jež získává na popularitě, testuje.

 

 "Trojrozměrné přechody pro chodce se těší velkému zájmu měst a samospráv, proto jsme se v reakci na jejich očekávání rozhodli v projektu pokračovat i v novém školním roce. Je to důležitý prvek snahy Budimexu o zvýšení povědomí o bezpečnosti, a to jak pro chodce, tak řidiče,“ řekla Aldona Orłowski, ředitelka Oddělení pro nábor, rozvoj a komunikaci ve společnosti Budimex SA. "Program Hello ICE je iniciativa, na kterou jsme opravdu hrdí. Věříme, že každé řešení, které může zlepšit bezpečnost silničního provozu, stojí za otestování v praxi," dodala.

 

3D přechody pro chodcejsou prozatím neobvyklým a nevšedním řešením nejen v Polsku, ale i ve světě. Díky optickému klamu vypadají jako překážka, která řidiče nutí sundat nohu z plynu. Řešení bylo zatím prověřeno v praxi například v indickém hlavním městě, kde se ukázalo, že průměrná rychlost vozidel před 3D přechodembyla až o 40 % nižší než v případě „standardních“ pruhů. Trojrozměrné „zebry“ vznikly v posledních letech mimo jiné na Islandu, v Londýně, Číně a Francii. Zajímavé je, že pruhy přitahují pozornost nejen řidičů, ale i chodců. Je třeba zdůraznit, že jsou také zajímavým příspěvkem do rozhovoru s dětmi o tom, co se může stát na silnici.

 

 3D přechody nejsou všechno

V rámci programu Hello ICE jsou malovány nejen trojrozměrné přechody. Jeho důležitým prvkem jsou také akce zaměřené na prohloubení znalostí v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Budimex proto kromě 3D přechodů uspořádal Den bezpečnosti na Základní škole č. 6 v Boguszów Gorce. Pořadatelé v čele s Tygříkem Budim (maskotem programu) bezpečně převedli žáky po novém přechodu a uspořádali setkání týkající se bezpečnosti silničního provozu. Jelikož kromě rozšiřování znalostí a zvyšování povědomí je neméně důležitá také zábava, tým Hello ICE rovněž provedl simulaci silničního provozu ve speciálně připraveném bezpečnostním městečku. Na děti čekaly odrazky a karty ICE (In Case of Emergency) s prostorem pro údaje o rodiči či opatrovníkovi.

 

 "Rád bych vám jménem svým, starostky a obyvatel Boguszów-Gorce poděkoval za celé předsevzetí. Uspořádaná akce byla výjimečná, pro žáky Základní školy č. 6 to byla skvělá lekce, která se týká tak důležitého tématu, jako je bezpečnost silničního provozu. Doufám, že nás budou následovat i další města a že se tento inovativní projekt stane něčím opravdu velkým,“ říká Michał Foryś, radní města Boguszów-Gorce.

 

V rámci programu Hello ICE je k dispozici i interaktivní mapa nebezpečných míst v okolí škol a školek vytvořená společností Budimex. Podstatou řešení je co nejrychleji eliminovat toto nebezpečí v citlivých místech ve spolupráci se samosprávami. Připravené pro učitele plány hodin o bezpečnosti jsou zveřejněny na webových stránkách programu.

 

 Hello ICE je společensko-vzdělávací program pro mateřské školy a ročníky 1.-3. základních škol, zaměřený na vzdělávání dětí v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Program je realizován pod čestnou záštitou ministra infrastruktury a ministra školství. Výchova těch nejmenších by neměla probíhat pouze ve škole. Ke zlepšení bezpečnosti můžete přispět označením nebezpečných bodů na webu Hello ICE www.helloice.pl.