Budimex.pl

Budimex dokončil další úsek trasy Via Baltica

Datum aktualizace: 4. ledna 2022
Budimex dokončil další úsek trasy Via Baltica

Budimex společně s investorem – Generálním ředitelstvím státních silnic a dálnic a Ministerstvem infrastruktury dne 3. ledna 2022 oficiálně otevřeli úsek silnice S61 Wysokie–Raczki. Dvacetikilometrový úsek nové rychlostní silnice je první dokončenou částí trasy Via Baltica ve Varmijsko-mazurském vojvodství.

 

Stavba byla zahájena v říjnu 2019. V rámci investice bylo dokončeno 20,17 km rychlostní silnice s betonovým povrchem a přípustným zatížením 115 kN/nápravu (11,5 t na nápravu), křižovatka "Wysokie" typu WB (mimoúrovňová) se 2 kruhovými objezdy, dále 31 přístupových komunikací s celkovou délkou 32,36 km (s povrchem z kameniva nebo asfaltovým povrchem), 25 inženýrských staveb – mosty, silniční viadukty, průchody pro zvířata a také ekodukty. Součástí úkolu byla také rekonstrukce 7 silnic, které kříží hlavní trasu, s délkou 6,22 km.

 

Při realizaci bylo použito 150 tis. m3 betonu a 2 tis.  tun betonářské oceli. Během prováděných zemních prací bylo přesunuto cca 3 mil. m3 zeminy. Hodnota dokončených prací je 575 mil. PLN (bez DPH).

 

Andrzej Adamczyk – Ministr infrastruktury: „Tato silnice přispěje k rozvoji dvou regionů: Podleského a Varmijsko-mazurského. Úsek silnice S61 byl uveden do provozu čtyři měsíce před plánovaným termínem. Úsek S61, který se otevírá, ukazuje, že už máme moderní silnice, často lepší než ty na západě. Rád bych poděkoval všem zaměstnancům investora, inženýra kontraktu a generálního dodavatele, kteří na této cestě zanechali kus svého života.“

 

Cezary Łysenko – Ředitel infrastrukturálního stavebnictví Budimex: Dokončili jsme stavbu 4 měsíce před plánovaným termínem. Budimex realizuje 40 % délky trasy Via Baltica. Nově vzniklá silnice byla vytvořena s cementobetonovým povrchem. Pro zhotovitele je to investice, která je náročnější na realizaci. Práce probíhaly také v období pandemie. Přes tyto komplikace ukazujeme, že při dobré spolupráci s investorem, úřady a místními komunitami je možné provést stavební práce v termínu.“

 

Budimex také dokončil další úseky trasy S61 v Podleském vojvodství: Stawiski – obchvat Szczuczyna v roce 2021 a obchvat Suwałk v roce 2019.  Budimex realizuje také stavbu úseku silnice S61 Suwałki–Budzisko. Dokončení této části Via Baltica je plánováno na podzim roku 2022.