Budimex.pl

Artur Popko: polské stavebnictví bude realizovat nejsložitější projekty

Datum aktualizace: 31. ledna 2023
Artur Popko: polské stavebnictví bude realizovat nejsložitější projekty

Vyjádření předsedy představenstva společnosti Budimex Artura Popka na konferenci Build4Future:

 

„Infrastrukturální investice v Polsku představují více než 70 % hodnoty stavební výroby, a jsou tedy hybnou pákou celého stavebního odvětví. Polské stavební společnosti jsou schopny realizovat největší liniové stavby v zemi,“ řekl Artur Popko, předseda představenstva společnosti Budimex, během konference Build4Future. Příležitostí k těmto slovům byla panelová diskuse věnovaná budoucnosti velkých infrastrukturních staveb v Polsku.

 

Do roku 2040 plánuje Polsko výstavbu v objemu převyšujícím 1 bilion PLN. Plánované investice zahrnují: jaderné elektrárny, dopravní terminály, přístavní, hydrotechnické, offshore a onshore stavby a také dlouhodobé silniční a železniční programy.

 

„Domnívám se, že stavební odvětví je schopno tyto investice zvládnout, a to jak silniční, tak kumulované železniční stavby. V Polsku působící společnosti úspěšně realizují i ty nejnáročnější projekty. Tam, kde dochází k nějakým problémům s realizací několika málo zakázek, jsou dodavateli buď firmy ze zemí mimo Evropskou unii, nebo firmy, které již dříve odešly z jiných silničních zakázek,“ uvedl Artur Popko.

 

Předseda představenstva společnosti Budimex potvrdil, že i přes nedostatek financí toho společnost PKP PLK udělala velmi mnoho. „Na základě dialogu jsme dospěli ke společnému závěru, že železniční odvětví nebude ztrácet čas. Byla vyhlášena zadávací řízení a v současné době již probíhá posuzování podaných nabídek. Jsme schopni investovat do lidí a vybavení, což jsme prokázali už u předcházejících železničních zakázek, a realizovat tak větší objem zakázek vlastními silami a vlastní specializovanou technikou. Pro generální dodavatele je klíčový stabilní přístup k možnosti podávat nabídky,“ uvedl předseda představenstva společnosti Budimex.

 

„Naše společnost sleduje probíhající výběrová řízení v celé Evropě. Ve veřejných zakázkách v Lotyšsku, Litvě a na Slovensku jsou upřednostňování dodavatelé ze států Evropské unie. Podáváme nabídky v Lotyšsku, kde generálním dodavatelem na trhu kritické infrastruktury nemá šanci se stát žádná firma, která není z Evropské unie,“ dodal Artur Popko.

 

Předseda představenstva společnosti Budimex také upozornil na hrozby, zejména v sektoru energetiky. „Energetický sektor naší ekonomiky se bude velmi intenzivně rozvíjet. Máme před sebou velkou výzvu v podobě obrovské a dlouhodobé energetické transformace. Pokud máme dosáhnout cílů, které si EU stanovila v oblasti klimatu, musíme umožnit soukromému kapitálu podílet se na strategických investicích. V případě investic do OZE nemůžeme ani my, ani další subjekty rozvinout naplno všechny své možnosti, protože kvůli svém stáří mají přenosové sítě bohužel velká omezení. Jako Polsko chceme investovat do offshore energetiky, ale soukromý kapitál má na tento trh velmi omezený přístup. Je to až překvapivé. Takové investice totiž umožňují rozvoj ekonomiky. Pokud máme dosáhnout předpokládané energetické neutrality během tří desetiletí, musí mít soukromý kapitál možnost stát v této oblasti podpořit,“ – vysvětloval.

 

Artur Popko také vysvětloval motivy pro vstup na zahraniční trhy. „Naše zahraniční expanze má dva důvody. Prvním z nich je další rozvoj naší společnosti a diverzifikace jejich aktivit. Druhým důvodem je snaha získávat další stavební zakázky také kvůli tomu, že v určitém okamžiku může v Polsku dojít k zastavení přísunu evropských dotací. Překročení hranic nám umožňuje rozvíjet naše zaměstnance. Mnoho našich pracovníků teď odjelo do zahraničí, aby se učili, rozvíjeli a získávali zkušenosti ve Spojených státech nebo Austrálii. Chceme také získávat kompetence a zkušenosti se stavbou tunelů. Na polském trhu jsou takové projekty prozatím omezené, ale to se bude měnit,“ shrnul předseda představenstva společnosti Budimex.