Budimex.pl

Soutěž Budimex Startup Challenge – Zelená edice

Datum aktualizace: 18. listopadu 2021
Soutěž Budimex Startup Challenge – Zelená edice

Od roku 2020 Budimex zavádí strategii ESG: E – Životní prostředí (environmental), S – Sociální odpovědnost (social responsibility), G – Systém vedení společnosti (corporate governance). Při realizaci svých investic se zároveň snaží snížit negativní dopady na životní prostředí a klima prostřednictvím modernizace stavebnictví v Polsku. Zaměstnanci Budimexu jsou autory již 200 takovýchto nápadů.

 

„Sky is the limit” proto Budimex zahájil nábor podnikatelů do soutěže Budimex Startup Challenge. V návaznosti na realizovanou v EU Zelenou dohodu se první vydání programu zaměřuje na sektor zelené energie.

Budimex Startup Challenge zve ke spolupráci inovativní podnikatele a mladé technologické společnosti, které nabízejí produkty, služby a řešení v oblasti:

 

  • energetiky
  • snížení uhlíkové stopy,
  • efektivního nakládání s odpady,
  • technologií v cirkulární ekonomice, krátkodobých a dlouhodobých skladovacích energií,
  • výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů,
  • a dalších jakýchkoliv ekologických řešení, která mohou přinést výhody stavebnímu průmyslu.
     

Startupy účastnící se soutěže budou mít možnost otestovat svá inovativní řešení v praxi a provést výzkum v profesionálním obchodním, výrobním nebo servisním prostředí.

 

Z přihlášených projektů porota vybere 10 subjektů, které budou vyzvány k účasti a prezentaci svých řešení na závěrečném galavečeru soutěže.

 

Budimex S.A. srdečně zve inovátory k účasti v soutěži– www.budimexstartupchallenge.pl.

 

Soutěž není jen o finančních cenách, ale také příležitosti pro kapitálovou investici!!