Budimex.pl

Valné hromady

O nás

 

Budimex SA se sídlem ve Varšavě adresa: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Varšava, Polsko rejstřík podnikatelů vedený Okresním soudem pro hl. m. Varšava ve Varšavě, XIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000001764, NIP: 526-10-03-187, REGON 010732630, základní kapitál ve výši 127 650 490 PLN, splacen v plné výši.

 

ÚČAST ZÁSTUPCŮ MÉDIÍ NA VALNÝCH HROMADÁCH SPOLEČNOSTI BUDIMEX SA

 

  • Zástupce médií (novinář) se může zúčastnit valné hromady Budimex SA (VH) po obdržení akreditace.
  • Za účelem získání akreditace musí novinář, který má o účast zájem, podat na sekretariátu společnosti žádost o přijetí k účasti jako pozorovatel VH minimálně 2 hodiny před zahájením VH. Novinář, který podává výše uvedenou žádost, musí mít platný novinářský průkaz spolu a doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
  • Novináři přítomní na VH se VH účastní pouze jako pozorovatelé bez možnosti aktivní účasti na jednání. Aktivní účast mají v souladu s Kodexem obchodních společností akcionáři společnosti, kterých se valná hromada týká, a v omezeném rozsahu bez hlasovacího práva orgány společnosti a certifikovaní auditoři, ledaže jsou tyto osoby také akcionáři.

 

E-mailová adresa, kterou lze použít v případech uvedených v zákoníku obchodních společností v souvislosti s valnou hromadou - walnezgromadzenie@budimex.pl