Budimex.pl

Orgány

Představenstvo

Artur Popko
Předseda představenstva, generální ředitel společnosti Budimex SA

Od roku 2004 je spojen se Skupinou Budimex (Budimex Dromex), kde byl stavbyvedoucím a následně manažerem zakázek. V roce 2009 byl povýšen do funkce regionálního ředitele. Od roku 2011 byl ředitelem výstavby komunikací. V roce 2014 se stal ředitelem Infrastrukturálního stavebnictví Budimex SA. Od roku 2019 byl místopředsedou a provozním ředitelem společnosti Budimex. Je spoluzakladatelem divize Infrastrukturálního stavebnictví společnosti Budimex. Podle názoru investorů patří společnost Budimex mezi nejlepší stavitele pozemních komunikací v Polsku. Osmdesát procent zakázek na pozemní komunikace dokončuje společnost Budimex v předstihu.
Absolvent Fakulty stavebního a environmentálního inženýrství Vysokého učení technického v Bělostoku se specializací na provádění dopravních staveb. V letech 2000–2002 pracoval jako stavební inženýr ve společnosti Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Olecko, dále do roku 2004 řídil realizaci jednoho z největších infrastrukturálních projektů – výstavbu dálnice A2 jménem společnosti NCC Polska.

Anna Karyś Sosińska
Členka představenstva společnosti Budimex S.A., ředitelka divize řízení lidských zdrojů

Anna Karyś-Sosińska je absolventkou Ekonomické univerzity v Krakově. Své zkušenosti v oblasti lidských zdrojů získala v Krakovském technologickém institutu, kde v letech 2000–2002 zodpovídala jako konzultantka za procesy vyhledávání vedoucích pracovníků pro vyšší a top management.  Se skupinou Budimex je spojena od roku 2002. V letech 2002–2005 byla zodpovědná za školení a rozvoj zaměstnanců. V letech 2005–2007 pracovala jako koordinátorka lidských zdrojů v divizi pozemních staveb. V letech 2007–2015 působila jako manažerka lidských zdrojů v divizi infrastrukturních staveb. V letech 2016–2019 působila jako ředitelka lidských zdrojů v divizi infrastrukturních a železničních staveb. V letech 2020–2021 působila jako ředitelka lidských zdrojů ústředí společnosti a divize nemovitostí společnosti Budimex. V každé ze svěřených oblastí byla zodpovědná za tvorbu personálních procesů a zavádění personálních politik v souladu se strategií společnosti. Ve své funkci poskytovala podporu vedení při zavádění organizačních změn, zvyšování jejich obchodní efektivity a budování a rozvoji podřízených týmů. Na začátku roku 2022 nastoupila na pozici ředitelky divize řízení lidských zdrojů ve společnosti Budimex S.A. Kromě rozvoje skupiny Budimex zodpovídá také za budování personální strategie a procesů ve všech společnostech skupiny Budimex na polském trhu a v nových společnostech skupiny na zahraničních trzích.

 

V souladu s prohlášením nevykonává paní Anna Karyś-Sosińska žádnou konkurenční činnost ve vztahu k činnosti vykonávané ve společnosti Budimex SA, není účastna v konkurenční společnosti jako společník společností občanského práva, osobní společnosti, kapitálové společnosti a není účastna v konkurenční právnické osobě jako člen jejího řídícího orgánu, není zapsána v Insolvenčním rejstříku vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku a nevztahují se na ni omezení stanovená zákonem ze dne 21. srpna 1997 o omezení výkonu podnikatelské činnosti osob vykonávajících veřejné funkce.

Jacek Daniewski
Člen představenstva společnosti Budimex SA, ředitel právního a organizačního oddělení

Vystudoval Varšavskou univerzitu. V roce 1978 byl zapsán na seznam právních poradců ve Varšavě.

V letech 1978-1990 byl zaměstnán ve společnosti Polimex-Cekop Sp.z o.o. jako obchodní referent, právní referent a v letech 1983–1990 jako právní poradce.

V letech 1987–1990 byl dočasně delegován na práci v Iráku jako zástupce Polimex-Cekop pro obchodní záležitosti.
Od roku 1986 byl současně zaměstnán ve společnosti Budimex Dromex jako právní poradce, v období od roku 1996 do data strukturálních transformací v kapitálové skupině Budimex byl koordinátorem týmu právních poradců v Budimex Dromex.
V prosinci 2001 nastoupil na pozici právního poradce ve společnosti Budimex SA a v roce 2002 se stal zástupcem ředitele právního a organizačního oddělení.
V prosinci 2003 byl povýšen na pozici ředitele této divize, stal se také členem představenstva společnosti Budimex Dromex SA. Od ledna 2007 byl ředitelem právní a organizační divize a od března 2007 také členem představenstva společnosti Budimex SA.

Marcin Węgłowski
Člen představenstva společnosti Budimex SA, ředitel ekonomické a finanční divize

Vystudoval Fakultu ekonomiky výroby Hlavní vysoké školy ekonomické ve Varšavě.
Ještě jako student – v roce 1991 – začal pracovat na Ministerstvu financí. V letech 1992–1993 byl zaměstnán ve společnosti BDO Binder Sp. z o.o. v oddělení Auditu.
V letech 1993 až 1997 pracoval pro společnost British-American Tobacco Group Poland, nejprve jako finanční kontrolor, poté jako manažer finančních projektů.
V letech 1997–1999 byl finančním ředitelem a členem představenstva společnosti Delphi Automotive Systems Poland.
Od června 1999 do ledna 2001 byl vedoucím financí a místopředsedou představenstva akciové společnosti OPTIMUS.
Od ledna 2001 je členem představenstva a ekonomickým a finančním ředitelem společnosti Budimex SA.

Cezary Łysenko
Člen představenstva společnosti Budimex SA,

Cezary Łysenko získal v roce 1996 magisterský titul v oboru stavebního inženýrství na Technické univerzitě v Bialystoku. Po ukončení studia začal pracovat pro stavební firmu se sídlem ve městě Łomża. Jeho praxe zahrnuje téměř dvouleté působení na krajském a městském úřadě, kde byl zodpovědný za dopravní inženýrství a správu silnic. V roce 1999 se připojil k týmu konzultantů, kteří dohlíželi na realizaci státních a vojvodských silničních zakázek. V roce 2002 získal oprávnění autorizovaného technika ve výstavbě, které mu v návaznosti na jeho pozici inspektora ekonomického oddělení umožnilo vykonávat funkci stavbyvedoucího. V roce 2006 nastoupil ke společnosti Budimex S.A. jako vedoucí technického oddělení na projektu výstavby přístupových cest k mostu v Płocku, kde po několika měsících převzal funkci vedoucího zakázky. V roce 2012 byl jmenován ředitelem odpovědným za obchod pro oblast Podleského a Lublinského vojvodství. V roce 2019 nastoupil do funkce ředitele severní divize a za necelý rok převzal odpovědnost za veškerou infrastrukturní výstavbu společnosti Budimex S.A. na polském a zahraničních trzích.  Během své kariéry absolvoval několik programů v oblasti managementu a získal diplomy a certifikáty z renomovaných institutů a univerzit, včetně diplomů o absolvování těchto programů a školení: Program Management 2009 na ICAN Institute/Harvard Business Publisher ve Varšavě, International Management Development Program 2013 a Leadership Program 2016 na Universitas Summa v Madridu. V roce 2021 absolvoval prestižní program Advanced Management na IESE Business School v Barceloně.

 

V souladu s prohlášením nevykonává pan Cezary Łysenko žádnou konkurenční činnost ve vztahu k činnosti vykonávané ve společnosti Budimex SA, není účasten v konkurenční společnosti jako společník společností občanského práva, osobní společnosti, kapitálové společnosti a není účasten v konkurenční právnické osobě jako člen jejího řídícího orgánu, není zapsán v Insolvenčním rejstříku vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku a nevztahují se na něj omezení stanovená zákonem ze dne 21. srpna 1997 o omezení výkonu podnikatelské činnosti osob vykonávajících veřejné funkce.

Maciej Olek
Člen představenstva společnosti Budimex SA,

Maciej Olek je absolventem Fakulty stavební Technické univerzity ve Vratislavi. Je držitelem certifikátu projektového řízení PMI a certifikátu z George Washington University. Ve stavebnictví se pohybuje již více než 20 let a podílel se na velkých stavebních projektech i mimo Polsko. V letech 2001–2007 pracoval pro společnost NCC Polsko na výstavbě dálnice A2 a na projektu Citytunnel ve švédském Malmö, kde zastával funkci zástupce projektového manažera. V letech 2008–2009 realizoval rychlostní silnici S3. Od roku 2010 působí ve společnosti Budimex S.A., kde nejprve zastával pozici stavbyvedoucího a poté vedoucího a ředitele zakázky. Od podzimu 2014 je zodpovědný za budování kompetencí společnosti Budimex S.A. v oblasti železničního stavitelství nejprve v roli oblastního ředitele, poté ředitele pobočky a od května 2020 v roli ředitele železničního stavitelství.

 

V souladu s prohlášením nevykonává pan Maciej Olek žádnou konkurenční činnost ve vztahu k činnosti vykonávané ve společnosti Budimex SA, není účasten v konkurenční společnosti jako společník společností občanského práva, osobní společnosti, kapitálové společnosti a není účasten v konkurenční právnické osobě jako člen jejího řídícího orgánu, není zapsán v Insolvenčním rejstříku vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku a nevztahují se na něj omezení stanovená zákonem ze dne 21. srpna 1997 o omezení výkonu podnikatelské činnosti osob vykonávajících veřejné funkce. 

Dozorčí rada

Marek Michalowski
Předseda dozorčí rady

Marek Michałowski vystudoval Fakultu financí a statistiky Hlavní školy plánování a statistiky (v současnosti Hlavní vysoká škola ekonomická) ve Varšavě. Je certifikovaným auditorem.
 

Jeho profesní dráha začala ve společnosti Budimex v roce 1978. Od roku 1990 je členem představenstva společnosti Budimex SA a ředitelem pro ekonomické a finanční záležitosti. Od dubna roku 1998 zastával pozici Předsedy představenstva společnosti Dromex SA. Od listopadu 1998 do září 2009 byl generálním ředitelem, Předsedou představenstva společnosti Budimex SA. Od října 2009 byl Předsedou představenstva společnosti Budimex S.A. Od října 2009 do srpna 2010 byl generálním ředitelem společnosti Ferrovial Agroman SA pro střední a východní Evropu. V letech 2001–2013 byl předsedou Rady a poté zastával funkci předsedy Polského svazu zaměstnavatelů ve stavebnictví. Člen Hlavní rady BCC. Předseda Polské golfové asociace.
 

V souladu s prohlášením nevykonává pan Marek Michałowski žádnou konkurenční činnost ve vztahu k činnosti vykonávané ve společnosti Budimex SA, není účasten v konkurenční společnosti jako společník společností občanského práva, osobní společnosti, kapitálové společnosti a není účasten v konkurenční právnické osobě jako člen jejího řídícího orgánu a není zapsán v Insolvenčním rejstříku vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku.

Juan Ignacio Gaston Najarro
Místopředseda dozorčí rady

Juan Ignacio Gaston Najarro získal titul MBA stavebního inženýrství na London Business School. Od roku 1995 je spojen se Skupinou Ferrovial. Od roku 2007 zastával funkci ředitele pro výstavbu ve Velké Británii. Od roku 2013 zastával funkci generálního ředitele společnosti Ferrovial Servicios S.A. V listopadu 2018 byl jmenován generálním ředitelem společnosti Ferrovial Agroman.
 

V souladu s prohlášením nevykonává pan Juan Ignacio Gaston Najarro žádnou konkurenční činnost ve vztahu k činnosti vykonávané ve společnosti Budimex SA, není účasten v konkurenční společnosti jako společník společností občanského práva, osobní společnosti, kapitálové společnosti a není účasten v konkurenční právnické osobě jako člen jejího řídícího orgánu a není zapsán v Insolvenčním rejstříku vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku.

Igor Chalupec
Tajemník dozorčí rady

Igor Adam Chalupec je absolventem Právnické a správní fakulty Varšavské univerzity a Fakulty zahraničního obchodu Hlavní vysoké školy ekonomické ve Varšavě. Burzovní makléř (licence č. 45). V letech 1991–1995 byl zakladatelem a následně ředitelem Centrálního makléřského domu Banky Pekao SA (dříve CBM Pekao SA). Byl také předsedou samosprávy makléřských domů (1994–1995). Od roku 1995 byl členem a od roku 2000 do roku 2003 místopředsedou představenstva Banky Pekao SA zodpovědným mimo jiné za pro korporátní a investiční bankovnictví, pokladní a svěřenecké operace, správu aktiv a investiční fondy. V letech 2003–2004 byl státním podtajemníkem na ministerstvu financí odpovědným mimo jiné za evropské záležitosti, finanční trhy a finanční informace. Je autorem Agendy Warsaw City 2010 – vládní strategie rozvoje kapitálového trhu. Od října 2004 do ledna 2007 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Polski Koncern Naftowy ORLEN, po akvizici litevské rafinerie Mażeikiu Nafta v roce 2006 – největší palivové společnosti ve střední Evropě. Od roku 2007 je zakladatelem a předsedou představenstva společnosti ICENTIS Corporate Solutions, společnosti působící v oblasti finančních služeb a poskytující poradenství v oblasti fúzí a akvizic, definice a implementace strategií výstupu a získávání financování. Člen mnoha dozorčích rad, včetně Varšavské burzy (1995–2003), Unipetrol a.s. (2005–2007), Budimex SA (2007–do současnosti), PZU Życie (2008–do současnosti), Bank Handlowy ve Varšavě (2009–do současnosti). Od roku 2008 je zakladatelem a předsedou představenstva společnosti ICENTIS Capital, která se zaměřuje na správu fondů private equity na trhu středních a velkých podniků v Polsku. Je členem Programové rady Ekonomického fóra v Krynici. Je členem rady dozorčí nadace Institutu pro veřejné záležitosti. Je zakladatelem a předsedou rady Nadace evangelické vzdělávací společnosti. Držitel mnoha ocenění a vyznamenání, včetně ceny Hermes za vynikající služby při rekonstrukci polského kapitálového trhu, ceny Wektoru Konfederace polských zaměstnavatelů a držitel ceny Lesława A. Pagi za implementaci moderních standardů v polské ekonomice. Spoluautor knihy „Rusko, ropa, politika, nebo o největší investici PKN ORLEN“ věnované akvizici rafinerie v Mažeikiai.
 

V souladu s prohlášením nevykonává pan Igor Adam Chalupec žádnou konkurenční činnost ve vztahu k činnosti vykonávané ve společnosti Budimex SA, není účasten v konkurenční společnosti jako společník společností občanského práva, osobní společnosti, kapitálové společnosti a není účasten v konkurenční právnické osobě jako člen jejího řídícího orgánu a není zapsán v Insolvenčním rejstříku vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku.

Danuta Dąbrowska
Členka Rady

Danuta Dąbrowska je absolventkou oboru Technologie potravin Univerzity potravinářského průmyslu v Budapešti. Od roku 1999 je členkou Asociace certifikovaných účetních (ACCA - the Association of Chartered Certified Accountants). Absolvovala programy Pokročilého strategického řízení, Strategické finance a Vysoká efektivita řízení organizované IMD ve Švýcarsku. Paní Danuta Dąbrowska je také absolventkou programu „Best-In-Retail“, který pořádá Harvard Business School.

Svou profesionální kariéru zahájila v roce 1991 jako finanční asistentka v oddělení auditu Arthur Andersen ve Varšavě. Od roku 1993 byla spojena s varšavskou kanceláří Coopers & Lybrand, kde zastávala pozice specialistky, starší specialistky a manažerky v odděleních Korporátních financí a Business Assurance.  V letech 1997–2001 byla spojena se společností Ericsson v kancelářích ve Varšavě a Stockholmu a zastávala pozici vedoucí oddělení financí a řízení obchodu se zodpovědností za polské a asijské trhy. V roce 2002 nastoupila do funkce Finanční ředitelky TP Internet. Od roku 2004 zastávala funkcí členky představenstva, finanční ředitelky a byla zodpovědná za finance ECCO Sko A/S v regionech: východní Evropa a Blízký východ. Od roku 2009 do roku 2019 byla Místopředsedkyní pro finance pro východní Evropu a rozvíjející se trhy ve společnosti Pandora A/S.
 

Paní Danuta Dąbrowska je od dubna 2014 členkou dozorčí rady Santander Bank Polska S.A. a v letech 2012–2017 byla členkou dozorčí rady Herkules S.A.
 

Paní Danuta Dąbrowska je Zakládající Členkou Asociace finančních ředitelů FINEXA.
 

V souladu s prohlášením nevykonává paní Danuta Dąbrowska žádnou konkurenční činnost ve vztahu k činnosti vykonávané ve společnosti Budimex SA, není účastna v konkurenční společnosti jako společník společností občanského práva, osobní společnosti, kapitálové společnosti a není účastna v konkurenční právnické osobě jako člen jejího řídícího orgánu a není zapsána v Insolvenčním rejstříku vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku.
 

Podle předloženého vyjádření je paní Danuta Dąbrowska nezávislou členkou dozorčí rady Budimex SA.

Janusz Dedo
Člen Rady

Janusz Dedo je absolventem ekonomických studií na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Stipendista amerického vládního stipendia na Univerzitě v Minnesotě. Svou profesní kariéru zahájil v Institutu světové ekonomiky, kde byl zodpovědný za hodnocení situace na globálních surovinových trzích. Od června 1987 byl zaměstnán v Polské národní bance v Úřadu pro spolupráci se Světovou bankou. V současné době je od srpna 2005 předsedou představenstva HSBC Bank Polska S.A. Předtím byl v letech 1998–2004 místopředsedou představenstva Banky PEKAO S.A zodpovědným za divizi retailového bankovnictví a následně předsedou Banky PEKAO Ukrajina Ltd., tuto funkci zastával až do července 2006. Zasedal také v regionálních a globálních řídících strukturách organizace MasterCard. Pan Janusz Dedo je již řadu let členem Rady Polské bankovní asociace a od června 2011 také předsedou správní rady Polské asociace zaměstnavatelů soukromých bank a finančních institucí. Tato organizace je členem Polské konfederace soukromých zaměstnavatelů Lewiatan.
 

V souladu s prohlášením nevykonává pan Janusz Dedo žádnou konkurenční činnost ve vztahu k činnosti vykonávané ve společnosti Budimex S.A., není účasten v konkurenční společnosti jako společník společností občanského práva, osobní společnosti, kapitálové společnosti a není účasten v konkurenční právnické osobě jako člen jejího řídícího orgánu a není zapsán v Insolvenčním rejstříku vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku.
 

Podle předloženého vyjádření je pan Janusz Dedo nezávislým členem dozorčí rady Budimex SA.

Artur Kucharski
Člen Rady


Artur Kucharski má více než 10 let zkušeností s působením jako nezávislý člen dozorčí rady, včetně veřejných společností kótovaných na varšavské burze cenných papírů.

V rámci svých povinností předsedal Výborům pro audit ve 4 kótovaných společnostech, včetně banky, a jako člen Výboru pro audit se podílel na práci Výborů pro audit v jiných společnostech. Kromě toho má zkušenosti s působením jako člen výborů: Rizika (banka), Nominace a Odměňování a také Strategie a Rozvoj.

Artur Kucharski je inženýr se 7letou praxí v auditu, 7letou praxí v poradenství a více než 10letou praxí v oblasti dozoru. V roce 1999 získal diplom ACCA a v roce 2011 titul MBA.

Od října 2017 je členem Dozorčí rady, předsedou Výboru pro audit a členem Výboru pro rizika v Alior Bank SA.

Od dubna 2016 je členem Dozorčí rady, předsedou Výboru pro audit Asseco South Eastern Europe S.A.

Od července 2015 do července 2019 byl členem Dozorčí rady, členem Výboru pro audit, Výboru pro jmenování a odměňování a výboru pro strategii ve společnosti Prime Car Management S.A.

Od října 2011 do července 2017 byl členem Dozorčí rady a od března 2016 předsedou Výboru pro audit společnosti Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. (Grupa Azoty S.A.)

Od srpna 2010 je členem Dozorčí rady a od března 2016 předsedou Výboru pro audit ve společnosti Asseco Poland SA.

Od července 2010 do května 2013 byl členem Dozorčí rady společnosti Globe Trade Center SA

Od února 2011 do března 2012 byl členem dozorčí rady společnosti Hydrapres SA.

Od listopadu 2011 do prosince 2012 byl členem dozorčí rady Mostostal Zabrze Holding SA

Od dubna 2010 do září 2012 byl ve společnosti Kopex SA členem představenstva, ředitelem pro strategii zodpovědným za oddělení HR, interní audit a strategii, dříve byl místopředsedou a předsedou Dozorčí rady a ředitelem pro rozvoj struktur, organizací a vnitřních kontrolních systémů.

Od dubna 2002 do dubna 2010 - společnost PwC Polska Sp. z o.o., Varšava, oddělení: Poradenství, zastávané pozice: od Senior manažera k řediteli

Rozsah povinností (typy realizovaných projektů):

• Strategické poradenství zahrnující takové otázky jako: analýza trhu, posouzení konkurenční pozice společnosti, definice strategických možností, finanční analýza, výběr optimální varianty, plánování a implementace.

• Operativní poradenství: restrukturalizace, optimalizace nákladů, změna nákupních organizací, zlepšení peněžního toku, zlepšení efektivity využití pracovního kapitálu, řízení projektů a řízení změn.

• Poradenství v oblasti kontroly a dozoru v oblastech: posuzování a zlepšování vnitřního kontrolního systému, interní audit, forenzní projekty, posuzování kvality a správnosti fungování statutárních orgánů a další.

Od září 1995 do března 2002 společnost PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Varšava, oddělení: Audit účetních závěrek, pozice: od asistenta po manažera

V souladu s prohlášením nevykonává pan Artur Kucharski žádnou konkurenční činnost ve vztahu k činnosti vykonávané ve společnosti Budimex SA, není účasten v konkurenční společnosti jako společník společností občanského práva, osobní společnosti, kapitálové společnosti a není účasten v konkurenční právnické osobě jako člen jejího řídícího orgánu a není zapsán v Insolvenčním rejstříku vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku.

Podle předloženého vyjádření je pan Artur Kucharski nezávislým členem dozorčí rady Budimex SA.

Mario Manuel Menendez Montoya
Člen Rady

Mario Manuel Menendez Montoya je absolventom Texaskej univerzity v Austine. Štúdia skončil s vyznamenaním. Potom pokračoval v štúdiu medzinárodného práva na univerzite Houston, na ktorej získal titul doktora práv. Získal licenciu na vykonávanie povolania právnika na súdoch v štátoch Texas a Georgia v USA.

 

Ku skupine Ferrovial sa pripojil v júli 2006, v ktorej až do roku 2019 pracoval na pozícii šéfa právneho oddelenia severoamerických pobočiek spoločnosti Ferrovial Construccion, S.A.

 

Následne sa stal medzinárodným právnym riaditeľom organizácie. V roku 2022 prijal aktuálnu pozíciu hlavného právneho radcu.

 

Mario Menendez predtým, predtým než začal pracovať v skupine Ferrovial, pracoval v súkromnej firme, ktorá vedie súdne spory v regióne Houston. Zastupoval zákazníkov v komplikovaných, mnohostranných obchodných sporoch.

 

Pán Mario Menendez na základe predloženého vyhlásenia nevedie žiadnu činnosť mimo spoločnosti Budimex S.A., ktorá by bola voči činnosti, ktorú vykonáva v spoločnosti Budimex S.A., konkurenčná, nie je v akejkoľvek konkurenčnej spoločnosti spoločníkom združenia fyzických osôb, partnerskej spoločnosti, kapitálovej spoločnosti, a tiež nie je v akejkoľvek konkurenčnej právnickej osobe členom jej orgánu, nie je vedený v registri nesolventných dlžníkov, ktorý je vedený na základe zákona o štátnom súdnom registri.

 

Ignacio Aitor Garcia Bilbao
Člen Rady

Pan Ignacio Garcia Bilbao je finančním ředitelem Ferrovial Construction, zodpovědným za všechny ekonomické a finanční aspekty divize.
Vzdělání: diplom v oboru ekonomie a obchodní administrativa z Univerzity Comillas ICADE (Madrid) a Management Development Program (PDD) na IESE.
Svou profesní kariéru zahájil jako auditor ve společnosti Deloitte, po 2 letech nastoupil do společnosti Ferrovial Agroman. Od té doby má ve společnosti Ferrovial mnohaleté zkušenosti, zastával různé manažerské pozice a byl členem představenstva zastupujícím společnost Ferrovial v různých společnostech.
V roce 2000, po akvizici Budimexu, do roku 2003 žil ve Varšavě, kde byl zástupcem finančního ředitele a ředitelem kontroly. V letech 2011–2019 byl finančním ředitelem společnosti Ferrovial Airports and Ferrovial Power Infrastructures a v roce 2020 se znovu připojil k týmu Ferrovial Construction jako CFO. Kromě svých zkušeností v oblasti financí a vývoje přispěl také k rozvoji inovací společnosti Ferrovial, několik let byl členem Digital Vision Board.
2020–do současnosti - finanční ředitel Ferrovial Construction
2011–2019 - CFO Ferrovial Airports i Ferrovial Power Infra
2003–2011 Ředitel finanční kontroly ve společnosti Ferrovial Agroman
2000–2003 Zástupce finančního ředitele a ředitel kontroly ve společnosti Budimex
1996–1999 - Manažer oddělení mezinárodní kontroly a administrativy ve společnosti Ferrovial Agroman
1994–1996 - Auditor ve společnosti Deloitte
Zapojení do projektů:
Fúze společností Ferrovial a Agroman
Akvizice Budimex a Webber
Prodej podílů na letištích Heathrow a Edinburgh
Akvizice britských letišť Glasgow, Aberdeen a Southampton (AGS)
Akvizice Transchile, prvního zařízení pro přenos energie pro Ferrovial (Chile)
Několik odprodejů majetku ve stavebním oddělení (koncese, továrna na výrobu asfaltu SCC)
Integrace společnosti Siemsa do Ferrovial Energy Construction

V souladu s předloženým prohlášením pan Ignacio Aitor Garcia Bilbao nevykonává činnosti vykonávané mimo společnost Budimex S.A., které jsou konkurenceschopné ve vztahu k činnostem vykonávaným ve společnosti Budimex S.A., není účasten v konkurenční společnosti jako partner v partnerství občanského práva, partnerství, kapitálové společnosti a není účasten v konkurenční právnické osobě jako člen jejího orgánu, není zapsán v Insolvenčním rejstříku vedeném na základě zákona o Národním soudním rejstříku.

Silvia Rodríguez Hueso
Člen Rady

Silvia Rodríguez Hueso je spojena se společností Ferrovial Construction již 20 let. V lednu 2023 nastoupila do funkce personální ředitelky, kterou zastává dodnes. Do společnosti Ferrovial Construction přišla v roce 2003 po několika letech práce na pozici personální poradkyně. Ve Ferrovial Construction vystřídala různé funkce – jako koordinátorka rozvoje lidských zdrojů, specialistka na odměňování a benefity a HR business partner pro Iberii, Latinskou Ameriku, Austrálii a další trhy. V roce 2021 byla jmenována do funkce Global Head of Talent, a v této roli působila ze Spojených států.

Vystudovala psychologii na Autonomní univerzitě v Madridu a získala titul Executive Master v oboru lidských zdrojů v Centro de Estudios Garrigues. Absolvovala také Program ředitelského managementu (PGD) na IE Business School (2011-2012), Program rozvoje vedení na Oxford Leadership Academy (2013 – 2014) a The Power MBA (2021).

Podle svého prohlášení nevykonává paní Silvia Rodríguez Hueso žádnou konkurenční činnost ve vztahu k činnosti vykonávané ve společnosti Budimex SA, nepodílí se na činnosti ani řízení žádné konkurenční společnosti jako společník, a to ani v občanské společnosti, ani v soukromé společnosti, a ani v akciové společnosti, a nemá podíl ani rozhodovací pravomoc v žádném konkurenčním právním subjektu jako člen jeho řídícího orgánu, a není zapsána v Insolvenčním rejstříku vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku.

Členové výborů dozorčí rady

Výbor pro audit:

 

1. Danuta Dąbrowska

2. Janusz Dedo

3. Ignacio Aitor Garcia Bilbao 

 

Výbor pro odměňování:

 

 

1. Igor Chalupec

2. Marek Michałowski

3. Silvia Rodríguez Hueso

 

Investiční výbor:

 

1. Janusz Dedo

2. Ignacio Aitor Garcia Bilbao


Valné hromady
( více )

Zprávy z valných hromad, dokumentace zpřístupněná akcionářům, pravidla účasti zástupců médií na valných hromadách společnosti Budimex SA, e-mailová adresa, kterou lze použít v případech stanovených v zákoníku o obchodních společnostech v souvislosti s valnou hromadou.