Budimex.pl

Vzdělávací a rekreační centrum v Marki se stalo sportovním zařízením roku 2019

Vzdělávací a rekreační centrum v Marki se stalo sportovním zařízením roku 2019

Mareckie Centrum slouží zároveň jako vzdělávací, sportovní, rekreační a konferenční zařízení. Skládá se ze dvou budov. V budově A se nachází základní škola s knihovnou a potravinovým blokem a v budově B – je sportovní a rekreační bazén se samostatnou lázeňskou části, sportovní místnosti, hlediště a divadelní sál.

Byla také vybudována dvě venkovní hřiště s prostorem pro lehkou atletiku a dopravní hřiště. Jedná se o komplex s nulovou spotřebou energie s certifikátem BREEAM, což znamená, že investice prošla na úrovni návrhu i provedení přísnému posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí. Mareckie Centrum odlišují: fotovoltaické články s výkonem 60 kW jsou umístěny na střeše sportovní haly. Jsou doplňkovým zdrojem energie zejména v létě, kdy se zvyšuje energetická poptávka za účelem chlazení budovy.

Mezi články byla provedena zelená střecha, která zadržuje část dešťové vody a snižuje nepříznivý vliv tepelného ostrova. V budově školy bylo použito vlastní, autorské řešení větrání školních tříd. Každá třída je větrána nezávislou rekuperační jednotkou, která je vybavena filtry a řízena koncentrací CO2. Vzduchotechnické jednotky byly umístěny nad podhledy v komunikačních koridorech. Systém umožňuje získat požadovanou ventilační kapacitu při minimalizaci velikosti a počtu ventilačních kanálů.

Na střeše školní části byly vytvořeny bažinaté střechy, které spolu s retenční nádrží a jezírkem tvoří vyvážený systém hospodaření s dešťovou vodou z investiční oblasti, což umožňuje kompletní hospodaření s dešťovou vodou vlastními silami. Budova je vybavena systémem BMS, který řídí provoz většiny zařízení a spojuje systémy do jednoho celku.

Zastavěná plocha je 8 322,79 m2, užitná plocha je 12 497,43 m2 a kubatura budovy je 85 931,09 m3. Všechny práce byly provedeny během 8 měsíců.