Budimex.pl

Založení společnosti Budimex Poznań

Založení společnosti Budimex Poznań

Zpočátku funguje Budimex Poznań jako pobočka společnosti a působí jako Generální dodavatelské centrum společnosti Budimex v západním a severním Polsku. Po devíti letech se Budimex Poznań stává samostatným subjektem s kapitálovými vazbami na Budimex a poté - součástí společnosti Budimex Dromex.
 

Budimex rozvíjí své působení i na zahraničních trzích, spolupracuje s firmami jako Mannesmann, AEG Kanis, Mitsubishi Heavy Industries, Fiat Engineering. Jen v letech 1981–1982 přesáhla hodnota exportu částku 500 milionů USD.

 

ZPĚT