Budimex.pl

Global Compact

Budimex przystąpił do Global Compact - inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ mającej na celu promowanie odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec społeczeństwa.

Udział w niej świadczy o tym, że nasza firma przestrzega 10 fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, a także zobowiązuje się do prowadzenia inicjatyw, które będą realizacją tych zasad.

 

10 zasad Global Compact

Prawa człowieka

Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.

Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Standardy pracy

Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.

Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.

Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.

Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Środowisko naturalne

Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.

Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Przeciwdziałanie korupcji

Zasada 10.Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

 

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, otwartą na dialog z interesariuszami i transparentną. Raz w roku będziemy publikować raport, który publicznie zweryfikuje głoszone zasady i ich zastosowanie w naszej praktyce biznesowej.

 

Budimex jest pierwszą dużą firmą budowlaną z Polski, która przystąpiła do Global Compact i znalazł się w gronie 82 przedsiębiorstw, miast, wyższych uczelni i organizacji pozarządowych reprezentujących nasz kraj w tej inicjatywie obok m.in. PKN Orlen, Telekomunikacja Polska, Grupa LOTOS, BRE Bank, miasto Wrocław, PGNiG.


Global Compact
( więcej )

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

RESPECT Index
( więcej )

Projekt RESPECT Index ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony

Cele / strategia CSR na lata 2016 - 2020
( więcej )

W ramach prowadzonej polityki CSR Budimex wyznacza średniookresowe cele, zatwierdzane i regularnie monitorowane przez Komitet CSR.

Porozumienie dla bezpieczeństwa
( więcej )
Porozumienie dla bezpieczeństwa

Jesteśmy aktywnym uczestnikiem inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej  - "Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Razem z pozostałymi beneficjentami Porozumienia, podejmujemy działania mające na celu budowę kultury bezpieczeństwa, uświadamianie zagrożeń związanych z pracą na budowie - a w konsekwencji wyeliminowanie ryzyka. Nasz wspólny cel to „0” wypadków. Nasz wspólny cel to „0” wypadków.

Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu