Budimex.pl

Raport bieżący nr 53 / 2019

Data: 29 lipca 2019 08:34

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2019 roku

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2018.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 3 248 421 tys. zł w porównaniu do 3 302 661 tys. zł w pierwszym półroczu 2018.


Zysk brutto ze sprzedaży:  209 381 tys. zł w porównaniu do 286 491 tys. w pierwszym półroczu 2018.


Zysk z działalności operacyjnej: 111 382 tys. zł w porównaniu do 170 124 tys. zł w pierwszym półroczu 2018.


Zysk brutto: 107 944 tys. zł w porównaniu do 163 361 tys. zł w pierwszym półroczu 2018.


Zysk netto: 72 533 tys. zł w porównaniu do 128 088 tys. zł w pierwszym półroczu 2018.


Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 72 104 tys. zł w porównaniu do 128 047 tys. zł w pierwszym półroczu 2018.


W pierwszym półroczu 2019 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 731 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 947 lokali, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 roku zanotował 509 mieszkań przedsprzedanych i 1 107 lokali sprzedanych notarialnie.


Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wyniósł 11,08 mld zł w porównaniu do 10,78 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2018.


Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu 2019 wyniosła 3,80 mld zł w porównaniu do 3,36 mld zł w pierwszym półroczu 2018.


Na dzień 30 czerwca 2019 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 264 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 734 mln zł.


W pierwszym półroczu 2019 roku spółki Grupy nabyły grunty pod przyszłe projekty deweloperskie o wartości 36,1 mln zł (w pierwszym półroczu 2018: 60 mln zł).

 

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2019 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2018.

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 17.05.2019

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu