Budimex.pl

Komentarz do wybranych danych finansowych za 2014 rok

Data aktualności: 11 lutego 2015
Komentarz do wybranych danych finansowych za 2014 rok

Rok 2014 to czas, w którym Grupa Budimex odnotowała zdecydowany wzrost we wszystkich głównych obszarach: sprzedaż, wynik operacyjny, pozycja gotówkowa, kontraktacja, portfel zamówień
i przedsprzedaż mieszkań.

 

Rok 2014 był najlepszym w historii Grupy Budimex pod względem wartości podpisanych kontraktów. Kontraktacja osiągnęła poziom 6,3 miliarda złotych, czyli niemal dwukrotnie wyższy niż w roku ubiegłym.

 

W konsekwencji wysokiej kontraktacji wartość portfela na koniec roku wyniosła 6,1 miliarda złotych - o 41% więcej niż na koniec roku ubiegłego.

 

W roku 2014 skuteczność ofertowania Budimex w segmencie drogowym była bardzo wysoka i wynosiła 25%. W kolejnym roku chcielibyśmy, aby utrzymała się ona na poziomie nie niższym niż 20%, tak aby kontynuować wypełnianie portfela kontraktami infrastrukturalnymi.

 

Pozycja gotówkowa Grupy na koniec roku 2014 wyniosła 1,72 miliarda złotych (odnotowany wzrost rok do roku o 10%). Pozycja ta jest bliska historycznemu maksimum zanotowanemu w roku 2010. Wpływ na pozycję gotówkową miał głównie bardzo dobry poziom środków pieniężnych w segmencie deweloperskim, spowodowany wysoką przedsprzedażą mieszkań oraz zmiana ustawodawstwa dotyczącego wypłaty zaliczek przy realizacji kontraktów budowlanych.

 

Dobre warunki atmosferyczne oraz harmonogram prac kontraktowych, który zakładał ich finalizację na kluczowych kontraktach drogowych, zdecydowanie wpłynęły na poziom sprzedaży w roku 2014. Wyniósł on 4,95 miliarda złotych i był wyższy w stosunku do roku 2013 o blisko 600 milionów, czyli o 13,3% – biorąc pod uwagę dane porównywalne, to jest bez uwzględniania przychodów Spółki Budimex Danwood sprzedanej w grudniu 2013.

 

W roku 2014 Grupa Budimex poprawiła wyniki oraz rentowność na wszystkich poziomach działalności w porównaniu do wyników roku 2013 z wyłączeniem wyników Spółki Budimex Danwood, zysku na jej sprzedaży oraz odpisu aktualizującego wartość gruntów.

 

Zysk operacyjny Grupy wypracowany w roku 2014 wzrósł o 46,1% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

Rentowność operacyjna Grupy osiągnęła poziom 5,0% i poprawiła się o 28,9% w stosunku do rentowności odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

Poprawa rentowności Grupy wynika przede wszystkim z poprawy rentowności w segmencie budowlanym, w którym wypracowaliśmy wynik operacyjny bliski 200 milionów złotych. Jest to wynik lepszy od ubiegłorocznego o 53,4%. Rentowność w tym segmencie poprawiła się o 34,4%.

 

Poprawa rentowności w segmencie budowlanym to skutek zakończenia trudnych kontraktów drogowych i spadku cen materiałów budowlanych oraz kosztu usług podwykonawców. W drugiej połowie 2015 roku spodziewamy się jednak ponownie ich wzrostu.  

 

W roku 2014 zdecydowaliśmy się rozwinąć organicznie własne biuro techniczne. Biorąc pod uwagę typ kontraktów drogowych, z których większość ogłaszanych jest w formule projektuj i buduj, wierzymy, że własne biuro pozwoli efektywniej zarządzać ryzykami kontraktowymi.

 

Przedsprzedaż mieszkań w roku 2014 osiągnęła historyczny poziom 1 685 mieszkań. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku, gdy przedsprzedaliśmy 742 mieszkania.  Atrakcyjność oferty Budimex w Krakowie w ramach projektu Nowe Czyżyny spełniającego kryteria programu Mieszkanie dla Młodych zdecydowanie przyczyniła się do osiągnięcia tak wysokiego poziomu przedsprzedaży. Dlatego też mimo, iż w roku 2014 roku Budimex Nieruchomości wprowadził do oferty aż 2204 mieszkania, obecnie ofertowany portfel to 1008 mieszkań.

 

W 2014 roku Budimex Nieruchomości intensywnie analizował rynek gruntów pod inwestycje deweloperskie. Spółka sfinalizowała trzy transakcje, w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie. W roku 2015 będą zawierane kolejne umowy. Istotne jest, aby kupowane grunty miały uregulowaną sytuację prawną, aby umożliwić szybkie rozpoczęcie budowy.

 

W roku 2014 Budimex SA nabył 41,65% akcji Elektromontaż Poznań SA zwiększając tym swój udział w spółce do 92,31%. Obecnie pracujemy nad jej planem strategicznym na najbliższe 2-3 lata, w którym jedną z opcji jest sprzedaż części operacyjnej biznesu.

 

Spodziewamy się stabilizacji wyników na poziomie porównywalnym do roku 2014. Będziemy realizować kontrakty podpisane w roku 2014. Biorąc pod uwagę formułę podpisywanych kontraktów, ich realizacja rozłoży się na większą liczbę miesięcy. Osiągnięcie poziomu sprzedaży roku 2014 będzie zatem wymagało wysiłku. Będziemy dążyć do osiągnięcia postawionych sobie celów, a jeśli to możliwe – do ich przekroczenia. Celem nadrzędnym jest, aby Budimex pozostał spółką przewidywalną i godną zaufania inwestorów.

 

W bieżącym roku chcemy umacniać swoją pozycję na rynku drogowym. Jednocześnie chcielibyśmy realizować kontrakty kolejowe. Przetargi pojawią się jednak najprawdopodobniej dopiero w czwartym kwartale 2015 lub na początku 2016 roku. Będziemy walczyć również o zlecenia z segmentu energetycznego. Analizujemy inwestycje w bloki gazowe i z pewnością będziemy startować
w wybranych przetargach.

 

W roku 2015 chcemy również przygotować zaplecze kapitałowo – ludzkie do spodziewanej kumulacji prac w latach 2016-2018. Planujemy znacznie zwiększyć wydatki inwestycyjne, ale przede wszystkim skoncentrować się na zatrudnieniu najlepszych specjalistów w branży, dla których mamy około 800 miejsc pracy.

 

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2014 oraz porównywalne dane za rok 2013.

 

Informacja dodatkowa:

Wyniki roczne (w tysiącach złotych) - bez wyników spółki Budimex Danwood, transakcji jej sprzedaży oraz odpisu aktualizującego wartość gruntów w roku 2013:

 

  20142013Różnica 
 Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów4 949 9394 367 10513,3% 
 Zysk z działalności operacyjnej247 318169 32346,1% 
 Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej191 973130 89946,7% 

 


Raporty bieżące ( więcej )
60 2019
Raport bieżący nr 60 / 2019
11 września 2019 16:26
Aneks do Umowy Generalnej Leasingu z Millennium Leasing Sp. z o.o
59 2019
Raport bieżący nr 59 / 2019
6 września 2019 13:57
Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, przy ul. Słonimskiego / Pamiętajcie o Ogrodach w Warszawie - Etap I Inwestycji Central Garden - podpisanie umowy
58 2019
Raport bieżący nr 58 / 2019
2 września 2019 10:21
ZMIANA ADRESU BUDIMEX S.A. I JEJ ODDZIAŁÓW W WARSZAWIE
57 2019
Raport bieżący nr 57 / 2019
28 sierpnia 2019 16:19
P-21 Rozbudowa magazynu koncentratu miedzi na Wydziale Przygotowania Wsadu HMG II-Etap 2 - wybór oferty Mostostal Kraków S.A.
Bieżące notowania i indeksy
17 września 2019
Budimex138.60000%
 
WIG0.000.00%
 
WIG200.000.00%
 
WIG-BUDOW0.000.00%
 
Kalkulator zwrotu z inwestycji
( więcej )
 
 
Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 17.05.2019

ISR Budimex
( więcej )

Indywidualny Standard Raportowania Budimex S.A., w tym Definicja informacji poufnej

Budimex Factsheet
( więcej )

Podsumowanie kluczowych danych finansowych dla Grupy Budimex

Newsletter
GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu