Budimex.pl

Walne zgromadzenia

Informacje o zmianach

Budimex SA informuje, iż dnia 03 sierpnia 2009 r. nastąpiła zmiana przepisów Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 05 grudnia 2008 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) m. in. w zakresie zasad dotyczących Walnego Zgromadzenia spółek publicznych. Budimex SA zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględnia nowe regulacje w ogłoszeniach o Walnych Zgromadzeniach (ogłoszenia dokonywane są w formie raportów bieżących oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej Spółki).

 

UCZESTNICTWO PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW W WALNYCH ZGROMADZENIACH BUDIMEKSU SA

 

  • Przedstawiciel mediów (dziennikarz), może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Budimeksu SA (WZ) po otrzymaniu akredytacji.
  • W celu otrzymania akredytacji zainteresowany dziennikarz powinien zgłosić wniosek w sprawie dopuszczenia go do uczestniczenia w charakterze obserwatora WZ do Sekretariatu Spółki przynajmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem WZ. Dziennikarz składający wniosek, o którym mowa powyżej, powinien posiadać przy sobie aktualną legitymację dziennikarską wraz z dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem).
  • Obecni na WZ dziennikarze uczestniczą w WZ w charakterze obserwatora z wyłączeniem czynnego udziału w obradach. Czynny udział, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, przysługuje akcjonariuszom Spółki, której WZ dotyczy oraz w ograniczonym zakresie bez prawa głosu władzom Spółki i biegłym rewidentom, chyba że osoby te są jednocześnie akcjonariuszami.

 

Adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem - walnezgromadzenie@budimex.pl

 
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu