Budimex.pl

W białostockiej spalarni trwają rozruchy i prace wykończeniowe

Data aktualności: 12 sierpnia 2015
W białostockiej spalarni trwają rozruchy i prace wykończeniowe

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku to inwestycja, dzięki której  z ponad 90 do ok. 12 proc. spadnie ilość odpadów komunalnych, które trafiają na gminne wysypisko w pobliskich Hryniewiczach. Rocznie nowa spalarnia będzie utylizować ok. 120 tys. ton odpadów. Dodatkowo ze spalania śmieci będzie wytwarzana energia elektryczna (8,6 MWe) oraz energia cieplna (17,5 MWc).
Kontrakt obejmujący projekt i budowę spalarni, o wartości 332,9 mln złotych netto, realizuje Budimex (lider, 50,4 proc. udziałów) w konsorcjum z firmami Keppel Seghers Belgium N.V i Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares SA. Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo- Produkcyjne „LECH”.
Obecnie w białostockiej spalarni trwają prace wykończeniowe i rozruchy. Poszczególne urządzenia są uruchamiane i sprawdzane. Prowadzone są próby ciśnieniowe rurociągów, a instalacja jest przygotowywana do podania pary. Trwa wypalanie kotła.
Kontrakt na projekt i budowę spalarni został podpisany 31 sierpnia 2012 roku. 11 września 2013 roku Urząd Miejski w Białymstoku wydał pozwolenie na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Termin zakończenia prac zaplanowano na koniec grudnia 2015 roku.
Zakres prac budowlanych obejmuje zagospodarowanie terenu (budynek administracyjno- biurowy, drogi, parkingi, place, sieci, ogrodzenia) oraz budowę jednej kompletnej linii termicznego przekształcania odpadów komunalnych, która składa się z:

  • segmentu przyjęcia i tymczasowego magazynowania dostarczonych odpadów komunalnych,
  • segmentów termicznego przekształcania odpadów poprzez spalanie i odzysku energii ze spalanych odpadów,
  • segmentu przetwarzania odzyskanej energii i wyprowadzania do sieci w postaci energii cieplnej i elektrycznej,
  • segmentu oczyszczania spalin,
  • segmentu przetwarzania żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych,
  • segmentu stabilizowania i zestalania popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin.

Budimex jest zainteresowany realizacją kolejnych kontraktów energetycznych. Spółka uczestniczy w postępowaniach przetargowych na budowę instalacji oczyszczania spalin (dla Elektrociepłowni Białystok, Dolnej Odry – Pomorzan i dla ZW Nowa), spalarni (w Rzeszowie i w Wilnie) oraz bloków parowo – gazowych (w Elektrociepłowni Żerań, w Elektrowni Łagisza w Będzinie i w Grudziądzu). Budimex uczestniczy również w przetargu na dostawę turbiny dla PKN Orlen w Płocku.
W związku z rozwojem firmy w tym obszarze Budimex zwiększa zatrudnienie fachowców z branży energetycznej.


 
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu