Budimex.pl

Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym Budimex S.A.

Budimex S.A. z wielką troską podchodzi do przetwarzania danych osobowych udostępnionych w procesie rekrutacyjnym.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje odnośnie podejścia Budimex do przetwarzania danych osobowych w wymienionym procesie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informujemy, że:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A. z siedzibą na ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, Polska;

 

2) inspektorem ochrony danych w Budimex S.A. jest Pan Michał Jobski (dane.osobowe@budimex.pl);

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na który Pan/ Pani odpowiedział/a;

  • przyszłych rekrutacji pracowników i procesów rekrutacyjnych odbywających się okresie dwóch lat od daty zakończenia pierwszego procesu rekrutacyjnego, na który Pan/ Pani odpowiedział/a (jeśli zaznaczono opcję w głównym formularzu);

  • sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji;

  • badania satysfakcji z procesu rekrutacji;

  • uczestnictwa w programie Tworzenia Marki Pracodawcy (jeśli zaznaczono opcję w głównym formularzu).

 

4) przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Pana zgody, kodeksu pracy lub w celu zawarcia/ realizacji umowy (art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

5) Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO) opublikowane na stronie: LINK.

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od daty wyrażenia zgody na uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym, na który Pan/ Pani odpowiedział/a,   

 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Sposób zgłaszania wniosków dotyczących omawianych w punkcie praw opisany został w pkt 10) poniżej;

 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych;

 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

 

10) Wszelkie wniosku oraz zgłoszenia dt. przetwarzania danych osobowych obsługiwane będą zgodnie z trybem wskazanym na stronie: LINK

 


 
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu